Πρόσβαση καινοτόμων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εγκαινίασαν μια νέα γενιά χρηματοδοτικών εργαλείων και συμβουλευτικών υπηρεσιών για να διευκολύνουν την πρόσβαση καινοτόμων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση.

Εκτιμάται ότι τα επόμενα επτά χρόνια θα διατεθούν μέσω των προϊόντων «InnovFin – Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για την καινοτομία» 24 δισ. ευρώ σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις καθώς και σε φορείς προώθησης των υποδομών έρευνας για χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας. Η χρηματοδότηση αυτή αναμένεται να στηρίξει επενδύσεις έρευνας και καινοτομίας ύψους έως και 48 δισ. ευρώ.

Περισσότερα στο  http://ec.europa.eu/greece/news/2014/20140614_48diseuro_ereyna_texnologia_el.htm