Πρόγραμμα «COSME» για ανάπτυξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Εκπροσωπώντας το 99% των επιχειρήσεων της ΕΕ και παρέχοντας δύο από τις τρείς θέσεις εργασίας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Για αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε το COSME, με σκοπό να διευκολύνει τη πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση και στις αγορές αλλά και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά και το επιχειρηματικό τους πνεύμα. Τη Δευτέρα, παρουσιάστηκαν στην επιτροπή Βιομηχανίας του ΕΚ η πρόοδος και οι τελευταίες εξελίξεις του προγράμματος.

Το πρόγραμμα της ΕΕ «COSME» είναι το πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων για την περίοδο 2014-2020, με χρηματοδότηση 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Μέχρι σήμερα έχουν ήδη δαπανηθεί 246 εκατομμύρια για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το πρόγραμμα.

Το COSME απευθύνεται κυρίως σε ΜΜΕ οι οποίες δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τις τράπεζες. Στην ιστοσελίδα "http://europa.eu/youreurope", μπορείτε να βρείτε έναν οδηγό για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και το πρόγραμμα.

Ειδικά για χρηματοδοτήσεις ΜΜΕ επισκεφθείτε το σύνδεσμο  http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/eu-programmes/index_el.htm  και τον σύνδεσμο   http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_el.htm

Ενημερωθείτε για τα νέα του ΚΕΜΕΛ όπως Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Networking κ.α., κάνοντας εγγραφή στο Newsletter εδώ:
Όροι Χρήσης