Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης ύψους 6 δισ

Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης ύψους 6 δισ. με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια

Η φιλοσοφία και οι βασικοί άξονες του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του 3ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου, που διοργάνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014- 2020, ευκαιρίες και προκλήσεις».

«Με το νέο πρόγραμμα που καταρτίσαμε, δώσαμε την αναπτυξιακή διάσταση και προοπτική που πρέπει να έχει η ελληνική γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλιεία, έχοντας ως βασικούς γνώμονες στον σχεδιασμό μας την προώθηση της επιχειρηματικότητας, της εξωστρέφειας, της ποιότητας και της επωνυμίας» τόνισε μεταξύ άλλων, στην ομιλία του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Καρασμάνης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο πρωτογενής τομέας μπορεί να γίνει πυλώνας πραγματικής ανάπτυξης για τη χώρα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Καρασμάνης, με το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης κινητοποιούνται πόροι περίπου 6 δισ. ευρώ (κοινοτική συμμετοχή, δημόσια δαπάνη, ιδιωτική συμμετοχή) και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ηλικιακή ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού του αγροτικού τομέα. Προς τούτο, προβλέπονται ενισχύσεις 240 εκατ. ευρώ για την είσοδο 16.000 νέων ανθρώπων στον πρωτογενή τομέα, ενώ ενεργοποιείται η δυνατότητα των κοινοτικών διατάξεων για τους νέους αγρότες ηλικίας έως 40 ετών για αύξηση της αξίας των ατομικών δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης μέχρι το ανώτατο ύψος του δικαιώματος κάθε περιφέρειας.

Προϋπολογίζεται επίσης, η αξιοποίηση κεφαλαίων 466 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση και απλοποίηση 7.500 νέων σχεδίων βελτίωσης που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και 254 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση 340 επενδύσεων στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Για την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό 2.100 νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον πρωτογενή τομέα, αλλά και την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό 4.500 επιχειρήσεων, κυρίως αγροτουριστικών, θα διατεθούν 370 εκατ. ευρώ.

Στο νέο πρόγραμμα, όπως είπε ο κ. Καρασμάνης, έχουν ενταχθεί μέτρα εκκίνησης νέων επιχειρήσεων, τα λεγόμενα start ups, τα οποία θα απορροφήσουν πόρους 72 εκατ. ευρώ, με αυξημένο όριο επιλέξιμης ενίσχυσης έως 50.000 ευρώ ανά δικαιούχο. Για την ολοκλήρωση και την κατασκευή εγγειοβελτιωτικών, αρδευτικών εργών, ταμιευτήρων και λιμνοδεξαμενών θα διατεθούν πόροι 436 εκατ. ευρώ. Ποσό ύψους 80 εκατ. ευρώ θα αξιοποιηθεί για την εκπαίδευση και κατάρτιση σε γεωργία- δασοκομία και 125 εκατ. ευρώ για συμβουλευτικά έργα υποστήριξης των παραγωγών από γεωπόνους και κτηνιάτρους.

Μέσω του νέου προγράμματος, ενθαρρύνεται η σύσταση και λειτουργία συνεργατικών σχημάτων, δηλαδή ομάδων παραγωγών, οργανώσεων παραγωγών και ενώσεων οργανώσεων παραγωγών με κάλυψη κατά 100% των δαπανών τους μέσω ενός συνολικού προϋπολογισμού 27 εκατ. ευρώ. Σχεδόν το 30% των συνολικών πόρων του νέου προγράμματος, ήτοι 1,5 δισ. ευρώ περίπου, σχετίζεται έμμεσα ή άμεσα με την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Παράλληλα, επιχειρείται η αποκέντρωση και η διαχείριση του ενός τρίτου των κονδυλίων, περί τα 1,8 δισ. ευρώ, από τις 13 περιφέρειες της χώρας.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης γνωστοποίησε επίσης ότι στην κατεύθυνση περαιτέρω ισχυροποίησης του ΕΛΓΑ, δημιουργείται για πρώτη φορά ένα ειδικό μέτρο για τη στήριξη της ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής. Ο αρχικός προϋπολογισμός του μέτρου, η εφαρμογή του οποίου θα ξεκινήσει το 2015, είναι 10 εκατ. ευρώ, αλλά υπάρχει διαβεβαίωση από την ΕΕ ότι μετά την έγκριση της εμπεριστατωμένης μελέτης, θα ανέλθει σε 200 εκατ. ευρώ.

 

Ο κ. Ιατρίδης σημείωσε ότι, στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου οι κύριες επιλογές που απορρέουν από τη στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη είναι μεταξύ άλλων, η ενίσχυση του ελλειμματικού κλάδου της κτηνοτροφίας, η βελτίωση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των εγχώριων αγροδιατροφικών προϊόντων, η βιώσιμη ανάπτυξη του αγροδιατροφικού και των δασικών συστημάτων, με την ορθολογική χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων και η δημιουργία στενών σχέσεων αγροδιατροφικού συστήματος, τουρισμού και πολιτισμού.