Πως θα χρηματοδοτήσω την δική μου startup? (4ο μέρος)

Ένα Post την εβδομάδα επιλεγμένο από την Βιβλιοθήκη του ΚΕΜΕΛ #47

Την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύσαμε το τρίτο μέρος της σειράς άρθρων "Πως θα χρηματοδοτήσω την δική μου startup?" που έχει επιμεληθεί το μέλος του ΚΕΜΕΛ Αναστασία Αυγερινού. Συνεχίζουμε με το τέταρτο μέρος:

Σε τι αναφερόμαστε με τον όρο χρηματοδότηση;

Ερμηνεύοντας τον αγγλοσαξωνικό όρο (financing) χρηματοδότηση είναι το σύνολο των ενεργειών που αποσκοπούν στην  προμήθεια/παροχή  χρηματικών πόρων, κεφαλαίων.

Δηλαδή είναι η μεταφορά κεφαλαίων/χρηματικών πόρων από κάποιον που έχει πλεόνασμα αυτών σε κάποιον που έχει έλλειμμα αυτών, γιατί ο τελευταίος τα χρειάζεται για κάποιο σκοπό.

Η μεταφορά αυτή μπορεί να γίνει απευθείας μεταξύ όσων έχουν προς αυτούς που δεν έχουν, αναλαμβάνοντας ανάλογους οικονομικούς  κινδύνους.

Θεσμικά όμως τον «μετασχηματισμό» αυτό τον έχουν αναλάβει φορείς όπως τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, το χρηματιστήριο, τα επιχειρηματικά κεφάλαια και άλλοι, είτε του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας είτε του Δημόσιου τομέα της Οικονομίας.

Οι διάφορες μορφές χρηματοδότησης που παρέχονται :

 • από φορείς που δεν ελέγχονται αμέσως ή εμμέσως από το Κράτος συγκαταλέγονται στον όρο Ιδιωτική Χρηματοδότηση,
 • από το κράτος ή φορείς που ελέγχονται αμέσως ή εμμέσως από το Κράτος συγκαταλέγονται στον όρο Δημόσια Χρηματοδότηση. Η δημόσια χρηματοδότηση παρέχεται από κρατικούς πόρους είτε ως κρατική δαπάνη (π.χ. επιχορήγηση) είτε ως μείωση εσόδων του κράτους (π.χ. φορολογικές απαλλαγές) μέσω προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων (π.χ. ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, Αναπτυξιακός Νόμος)

 

Τα χρηματοδοτικά προϊόντα/εργαλεία απαντώνται είτε στη συμβατική τους μορφή, δηλαδή προϊόντα/εργαλεία τα οποία θωρακίζονται από θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο όπως:

 • οι χρηματοδοτήσεις/δάνεια των τραπεζών, η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), η πρακτόρευση απαιτήσεων (factoring), οι εγγυητικές επιστολές (letters of credit). (βλ. www.hba.gr)

τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) (βλ. https://www.hvca.gr , https://equifund.gr, https://taneo.gr)

 • τα κεφάλαια που αντλούνται από το χρηματιστήριο(βλ. https://www.athexgroup.gr, http://www.hcmc.gr/)
 • τα ποσά που αντλούνται από τον πληθοδανεισμό/συμμετοχική χρηματοδότηση (crowdfunding)
 • μικροπιστώσεις (microfinance)
 • επιχειρηματικοί άγγελοι (business angels) (βλ. http://www.heban.gr, https://www.adrionban.gr, http://www.businessangelsgreece.gr)
 • τα ποσά που εισφέρει στην επιχείρηση ο επιχειρηματίας και οι συνεταίροι του και αποτελούν το (μετοχικό) κεφάλαιο της επιχείρησης

είτε ως εναλλακτικά χρηματοδοτικά προϊόντα, για τα οποία ή δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο ή δεν υπάρχει οργανωμένη αγορά που τα χορηγεί  ή  λειτουργούν περιστασιακά και ως λύσεις έκτακτες και βραχυχρόνιες όπως:

 • τα κεφάλαια  με την μορφή δανείων   ή δωρεών  της  οικογένειας, συγγενών, φίλων, υποστηρικτών (με τον αγγλοσαξωνικό όρο 3F, Family, Friends, Fans),
 • βραβεία Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας
 • τα κεφάλαια που δεν χορηγούνται μεν ως ρευστό χρήμα, αλλά εξοικονομούνται, δεν δαπανώνται από την επιχείρηση με τα παρακάτω μέσα:
 • Φιλοξενία σε θερμοκοιτίδες (incubators)
 • Συμμετοχή σε clusters
 • Ετεροχρονισμός ταμειακών ροών (διαχείριση πιστώσεων και πληρωμών)

 

Την προσεχή εβδομάδα στο 5ο και τελευταίο άρθρο της σειράς θα ασχοληθούμε με διευθύνσεις. Ηλεκτρονικές διευθύνσεις!

Θα δώσουμε στον ενδιαφερόμενο startupper μια "ατζέντα" με όλες τις διευθύνσεις που θα χρειαστεί για να εντοπίσει στο διαδίκτυο το χρηματοοικονομικό προϊόν και τον ενδεχόμενο χρηματοδότη. Αυτή η "ατζέντα" πρέπει να βρίσκεται στην "τσέπη" καθε νέου επιχειρηματία που αναζητά χρηματοδότηση.

Αν όμως κάποιος ανυπόμονος αναγνώστης επιθυμεί να διαβάσει το σύνολο του άρθρου (και τις 5 συνέχειες) μπορεί να το αναζητήσει εδώ...