Πως θα χρηματοδοτήσω την δική μου startup? (3ο Μέρος)

Ένα Post την εβδομάδα επιλεγμένο από την Βιβλιοθήκη του ΚΕΜΕΛ #46

Την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύσαμε το δεύτερο μέρος της σειράς άρθρων "Πως θα χρηματοδοτήσω την δική μου startup?". Συνεχίζουμε με το τρίτο μέρος:

Ποια είναι τα στάδια του κύκλου ζωής μιας πετυχημένης start up και ποιες οι χρηματοδοτικές δυνατότητές της σε κάθε στάδιο; (συνέχεια)

Στην χρηματοδοτική αγορά ο κύκλος χρηματοδότησης των start up έχει τα δικά του στάδια και την δική του ορολογία.

Το παρακάτω σχεδιάγραμμα συνδυάζει τα στάδια του κύκλου ζωής μιας start up (βλ. προηγούμενη συνέχεια) με τα στάδια του  χρηματοδοτικού κύκλου μιας start up:

΄Ετσι οι start ups  μπορεί να εμπίπτουν στις εξής κατηγορίες χρηματοδότησης:

Στάδιο προ-σποράς (Pre-seed Stage) :

Οι start up αυτής της κατηγορίας  έχουν ένα αρχικό  πρωτότυπο προϊόντος, δεν έχουν ξεκινήσει, δεν έχουν κάνει το ελάχιστο βιώσιμο προϊόν (Minimum Viable Product) και δεν έχουν την αποδοχή του προϊόντος από την αγορά (product  market fit). Ωστόσο μπορούν να πείσουν για την δυναμικότητα της ιδέας τους  και να χρηματοδοτηθούν  για την ανάπτυξή της.

Οι προτεινόμενες χρηματοδοτικές λύσεις είναι:

 • ΄Ιδια περιουσιακά στοιχεία/πιστωτικές κάρτες/τεχνικές διαχείρισης ρευστότητας
 • FFF : (Family, Friends, Fans/Fools)
 • Διερεύνηση για  συνιδρυτές, συνεργάτες (co-founders, partners) ή ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν να στηθεί το προϊόν, όπως πρώιμους επιχειρηματικούς αγγέλους ( Early Business Angels) συνήθως ιδρυτές start up που έχουν πουλήσει ή κερδίσει χρήματα
 • Δικτύωση και συμμετοχή σε  πλατφόρμες πληθοδανεισμού/συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding), μπορεί να δώσουν λύση στο χρηματοδοτικό πρόβλημα
 • Μικροπιστώσεις

 

Στάδιο σποράς (Seed Stage) :

Οι start up αυτής της κατηγορίας  έχουν  προϊόν , μπορεί αυτό να είναι το ελάχιστο βιώσιμο προϊόν (Minimum Viable Product) και επιβεβαιώνουν παραδοχές ή διορθώνουν τις παραδοχές τους, είναι η διαδικασία Επιβεβαίωσης Πελατών (Customer Validation).

Σ’ αυτό το στάδιο αναζητούνται  κεφάλαια για ανάπτυξη ή βελτίωση του προϊόντος (product development), δραστηριότητες  αρχικών πωλήσεων & marketing  και  αποδοχής του προϊόντος από την αγορά (product market fit).

Οι start up πρέπει να έχουν αποφασίσει την στρατηγική τους  και να έχουν συγκεντρωμένες πληροφορίες για  μια έκθεση δέουσας επιμέλειας (due diligence) με πιθανούς επενδυτές .

Προτεινόμενες χρηματοδοτικές λύσεις:

 • Ίδια περιουσιακά στοιχεία/πιστωτικές κάρτες/τεχνικές διαχείρισης ρευστότητας
 • FFF : (Family, Friends, Fans/Fools)
 • Διερεύνηση για  co-founders, partners ή ανθρώπους που μπορούν να σας βοηθήσουν να στηθεί το προϊόν. Πρώιμοι επιχειρηματικοί άγγελοι ( Early Business Angels) συνήθως ιδρυτές start up που έχουν πουλήσει ή κερδίσει χρήματα
 • Δικτύωση και συμμετοχή σε  πλατφόρμες πληθοδανεισμού/συμμετοχικής χρηματοδότησης (reward crowdfunding), μπορεί να δώσουν λύση στο χρηματοδοτικό πρόβλημα
 • Μικροπιστώσεις

 

Κύκλοι χρηματοδότησης Α,Β, Γ… (Series A, B, C….. )

Πρώιμο Στάδιο (Early stage, Series A, B )  (αφορούν στον αναπτυξιακό κύκλο της start up)

Οι start up αυτής της κατηγορίας   βρίσκονται στη φάση της αποδοχής του προϊόντος από την αγορά (product market fit), επιδεικνύουν συνέπεια στην κλιμάκωση των πωλήσεων, μπορεί να έχουν έσοδα, μπορεί να χρειάζονται μερικά κεφάλαια  για διόρθωση των αδυναμιών  του προϊόντος. Υλοποιούν ενέργειες marketing  και επικοινωνίας και επιλέγουν τα αποτελεσματικότερα κανάλια επικοινωνίας/διανομής.

Χρειάζονται κεφάλαια για το στάδιο της κλιμάκωσης των δραστηριοτήτων του (scale up)

Προτεινόμενες χρηματοδοτικές λύσεις:

 • Επιχειρηματικά κεφάλαια πρώιμου σταδίου (Early stage venture capital)
 • Πολύ πιο έμπειρους  επενδυτές και  ιδιώτες με  κεφάλαια
 • Ισχύουν και οι προηγούμενες λύσεις

Ώριμο Στάδιο (Later stage, Series B (μέρος),  C,…)

Οι start up αυτής της κατηγορίας   βρίσκονται στη φάση ανάπτυξης, εδραιώνουν τη θέση τους στην αγορά, ερευνούν την στρατηγική τους επέκταση, προχωρούν σε πλήρη ανάπτυξη  εργασιών  και λειτουργικών διαδικασιών.

Χρειάζονται κεφάλαια για την ανάπτυξη νέων σειρών προϊόντων, επέκταση στις παγκόσμιες αγορές, αποπληρωμή επενδυτών.

Προτεινόμενες χρηματοδοτικές λύσεις:

 • Νέος κύκλος χρηματοδότησης από επιχειρηματικά κεφάλαια (venture capital)
 • Τραπεζικά χρηματοδοτικά προϊόντα
 • Χρηματιστήριο

Την προσεχή εβδομάδα θα περιηγηθούμε τον κόσμο των χρηματοδοτικών προϊόντων, ώστε ο startupper να γνωρίζει προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί ώστε να επιτύχει τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις χρηματοδότησης.

Αν ο ανυπόμονος αναγνώστης επιθυμεί να διαβάσει το σύνολο του άρθρου (και τις 5 συνέχειες) μπορεί να το αναζητήσει εδώ...