Πως θα χρηματοδοτήσω την δική μου startup? (2ο Μέρος)

Την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύσαμε το πρώτο μέρος της σειράς άρθρων "Πως θα χρηματοδοτήσω την δική μου startup?" που επιμελήθηκε το μέλος του ΚΕΜΕΛ Αναστασία Αυγερινού. Συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος:

Ποια είναι τα στάδια του κύκλου ζωής μιας πετυχημένης start up και ποιες οι χρηματοδοτικές δυνατότητές της σε κάθε στάδιο;

Η επιχειρηματικότητα προσομοιάζει με  ένα ταξίδι προς την Ιθάκη με  διακριτά στάδια, τα οποία ο δυνητικός επιχειρηματίας (start upper) οφείλει να βιώσει  και να εμπεδώσει.

Ο κύκλος ζωής και οι φάσεις εξέλιξης μιας start up διαφέρουν σημαντικά από τον κύκλο ζωής μιας καθιερωμένης επιχείρησης. Η ώριμη/καθιερωμένη επιχείρηση ασχολείται με την εκτέλεση (execution) του υφιστάμενου επιχειρηματικού της σχεδίου (business plan). Σε αντίθεση η start up αναζητά (search) το κατάλληλο επιχειρηματικό μοντέλο (business model).

Σ’ αυτό το ταξίδι αναζήτησης η start up (ως ομάδα ιδρυτών/founders), για να εξασφαλίσει τα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας του εγχειρήματός της,  θα πρέπει να περάσει από τα παρακάτω στάδια και να διενεργήσει όσα ενδεικτικά περιγράφονται σ’ αυτά. Σχηματικά :

Μια start up  εξ ορισμού εμπεριέχει επιχειρηματικούς κινδύνους, οι οποίοι κλιμακώνονται αναλόγως του σταδίου που βρίσκεται.΄Οσο πλησιάζει στο στάδιο ωρίμανσης οι κίνδυνοι γίνονται περισσότερο μετρήσιμοι και  διαχειρίσιμοι και συνεπώς αποδεκτοί από μεγαλύτερο αριθμό φορέων χρηματοδότησης.

Οι φορείς χρηματοδότησης, ως διαχειριστές των χρημάτων των μετόχων τους, των καταθετών τους, των επενδυτών τους κ.λ.π. λειτουργούν πολύ προσεκτικά και αξιολογούν πολύ αυστηρά το κάθε αίτημα χρηματοδότησης, ώστε να ελαχιστοποιήσουν ή και να μηδενίσουν  την οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από κακή έκβαση του εγχειρήματος μιας start up, κυρίως με την λήψη εξασφαλίσεων (εμπράγματες, δηλαδή ενέχυρο ή υποθήκη ακινήτων ή/και ενοχικές όπως προσωπικές εγγυήσεις φερέγγυων προσώπων). Η παροχή εξασφαλίσεων δεν είναι πάντα μέσα στις δυνατότητες μιας start up.

Την προσεχή εβδομάδα θα δούμε με λεπτομέρειες το είδος της χρηματοδότησης που πρέπει να επιδιώξει η νεοφυής επιχείρηση ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης στο οποίο βρίσκεται.

 

Ενημερωθείτε για τα νέα του ΚΕΜΕΛ όπως Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Networking κ.α., κάνοντας εγγραφή στο Newsletter εδώ:
Όροι Χρήσης