Πως θα χρηματοδοτήσω την δική μου startup? (1ο Μέρος)

Γιατί χρειάζεται να αναζητήσει μια start up  χρηματοδότηση; Γράφει το μέλος του ΚΕΜΕΛ Αναστασία Αυγερινού.

 Οι στατιστικές καταδεικνύουν  ότι  μόνο 1 στις 10 start up επιτυγχάνει και επιβιώνει.

 Για ποιούς λόγους αποτυγχάνουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις?

Τα στοιχεία που παρουσιάζει το διάγραμμα της C.B. Insights δείχνουν ότι ο δεύτερος ιεραρχικά λόγος που αποτυγχάνει μια start up είναι η έλλειψη κεφαλαίων (run out of cash).

Μια διαφορετική απεικόνιση παρουσιάζει το διάγραμμα της πορείας των εσόδων μιας start up, στο οποίο φαίνεται ότι τα πρώτα 3 χρόνια η start up δεν έχει έσοδα ή τουλάχιστον έσοδα σε σημείο που να καλύπτουν τα κενά ρευστότητας. Η ονομαζόμενη «κοιλάδα θανάτου».

Η προσφυγή σε «χρηματοδοτικά προϊόντα και εργαλεία» είναι επιβεβλημένη και αναπόφευκτη.

Την επόμενη εβδομάδα θα δούμε ποια είναι τα στάδια ανάπτυξης της νεοφυούς επιχείρησης και στη συνέχεια θα εκτιμήσουμε τις χρηματοδοτικές ανάγκες της σε κάθε στάδιο, με στόχο να διασχίσουμε την κοιλάδα του θανάτου χωρίς απώλειες.