Πηγές χρηματοδότησης για ένα νέο επιχειρηματία

Ραδιοφωνική παρουσίαση Γιάννης Κώτης (ΚΕΜΕΛ)

Πρώτα απ’όλα για να φτάσει κανείς στο στάδιο αναζήτησης πηγής χρηματοδότησης πρέπει να έχει ολοκληρωμένο το επιχειρηματικό σχέδιο της δραστηριότητας του.Σε αυτό πρέπει να περιγράφεται μεταξύ άλλων σαφώς το προϊόν ή η υπηρεσία που προσφέρεται και να υπάρχουν όλες οι πληροφορίες που θα οδηγήσουν τον Επενδυτή να αποφασίσει αν αξίζει μια χρηματοδότηση.

Και οι πληροφορίες που αναφέρομαι δεν είναι αναγκαίες μόνο για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές ,αλλά πρωτίστως για τον ίδιο τον επιχειρηματία.Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να απαντήσει σε ερωτήματα όπως:

·         Πόσα Κεφάλαια χρειάζομαι ?

·         Πότε τα χρειάζομαι ? Πιθανόν να μην χρειάζονται όλα στην αρχή

·         Ποια είναι η πιο κατάλληλη πηγή χρηματοδότησης ? Γιατί βέβαια  το κάθε είδος χρηματοδότησης έχει και το κόστος του

Ξεκινώ με την πρώτη πηγή χρηματοδότησης που είναι ο ίδιος ο επιχειρηματίας, που θα βάλει τα λεγόμενα ΄΄Ιδια Κεφάλαια’’. Να σημειώσω ότι οι χρηματοδότες περιμένουν να δουν συνήθως ένα ποσό αυτοχρηματοδότησης (σε χρήμα η σε είδος, πχ προσωπική εργασία, εξοπλισμός, κλπ) που να είναι γύρω στο 30% της επένδυσης

Δεύτερη πηγή χρηματοδότησης  είναι   η οικογένεια και μετά σειρά έχουν οι φίλοι και γνωστοί που είτε απλά θέλουν να  χρηματοδοτήσουν η  και να συμμετάσχουν στην επιχείρηση.

Επόμενη πιθανή πηγή χρηματοδότησης (μικροποσά) είναι οι διαγωνισμοί καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Κρατικές επιχορηγήσεις και τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα (πχ ΕΣΠΑ)  είναι μια άλλη ενδεχόμενη πηγή χρηματοδότησης, με αρκετή βέβαια γραφειοκρατία.

Μια συνήθης πηγή χρηματοδότησης start ups στο εξωτερικό, και σιγά-σιγά και στη χώρα μας.  είναι οι  Business Angels.  Πρόκειται για ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι διαθέτουν κεφάλαια (της τάξεως των 30-70.000 ευρώ) και εμπειρία σε συγκεκριμένο χώρο / κλάδο,  και χρηματοδοτούν  νέους επιχειρηματίες έναντι μεριδίου από το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.

Μετά έρχονται οι επενδυτικοί φορείς ,τα Funds ,όπως λέγονται. Εδώ έχουμε πρώτα τα Venture Capital Funds ,που διαχειρίζονται κεφάλαια επενδυτών και οι οποίοι φορείς, όπως και ιι Angels,  αποκτούν ποσοστό συμμετοχής στην εταιρία και (ίσως) και τη διοίκηση. Επικεντρώνονται κυρίως σε  Εταιρίες που έχουν προχωρήσει αρκετά και αναζητούν σημαντικά κεφάλαια (πχ άνω των 100.000 ευρώ) για χρηματοδοτήσουν την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Σειρά έχουν βέβαια οι Τράπεζες και το Leasing οι οποίες όμως με τις δεδομένες συνθήκες χρηματοδοτούν με δυσκολία νεοφυείς επιχειρήσεις. Το  Leasing είναι ένας τρόπος χρηματοδότησης καθώς, αντί να αγοράσει κανείς πάγια,  τα ενοικιάζει και τα αποπληρώνει σε βάθος χρόνου.

Επίσης υπάρχουν και οι λεγόμενες «θερμοκοιτίδες» και «συνεργατικοί χώροι»  που βοηθούν νέους επιχειρηματίες παρέχοντας γραφειακούς χώρους, διαχειριστική υποστήριξη κλπ δωρεάν, η έναντι μικρού τιμήματος.  Οι φορείς αυτοί διευκολύνουν τους νέους επιχειρηματίες να εργαστούν σε χώρους χαμηλού κόστους, ενώ παράλληλα δίδεται η ευκαιρία networking με άλλους άλλος επίδοξους νέους επιχειρηματίες για ανταλλαγή εμπειριών και συνεργασίας.

Μια άλλη πηγή έμμεσης χρηματοδότησης είναι η αγορά εξοπλισμού και λογισμικού από αντίστοιχες εταιρίες οι οποίες υποστηρίζουν νέους επιχειρηματίες προσφέροντας προϊόντα τους σε πολύ χαμηλές τιμές.

Τέλος μια μέθοδος χρηματοδότησης είναι η αύξηση του χρόνου πληρωμής στους προμηθευτές ( πχ απο ενα σε δυο μήνες). Αυτός όμως ο χειρισμός λειτουργεί μόνο στην αρχή της εφαρμογής και βέβαια συνεπάγεται κόστος .Το ίδιο που θα συμβεί εάν φορτώσουμε τις πιστωτικές μας κάρτες

Σε όποιον φορέα και εάν αποταθεί κανείς, να θυμάται ότι η ύπαρξη ενός επιχειρηματικού πλάνου ,η σαφήνεια στην περιγραφή του ποιό είναι το προιόν η η υπηρεσία που θα πουλήσει, και εάν είναι δυνατό,η επίδειξη ενός πρωτοτύπου δείγματος, προδιαθέτουν ευνοικά

Ενημερωθείτε για τα νέα του ΚΕΜΕΛ όπως Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Networking κ.α., κάνοντας εγγραφή στο Newsletter εδώ:
Όροι Χρήσης