Περιβάλλον, Υγιεινή και Ασφάλεια

Ερώτηση: Ξεκινώ τώρα την επιχείρησή μου, έχω χίλια προβλήματα να αντιμετωπίσω, πρέπει να ασχοληθώ και με αυτά από τώρα; Απάντηση: Όσο γρηγορότερα προετοιμαστείτε τόσο το καλύτερο. Οι απαιτήσεις για το περιβάλλον, την υγιεινή και ασφάλεια εργασίας θα γίνονται συνεχώς αυστηρότερες. Οι βιοτέχνες και βιομήχανοι της Βοιωτίας μπαίνουν και βγαίνουν στις επιχειρήσεις τους με την συνοδεία των κάμεραμαν διαφόρων καναλιών. Τα συνδικάτα παρακολουθούν τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας από κοντά. Η τήρηση της νομοθεσίας και των κανονισμών είναι απόλυτη υποχρέωση για τους επιχειρηματίες. Ερώτηση: Πού να απευθυνθώ για περισσότερες πληροφορίες; Απάντηση: Όλες οι επαγγελματικές οργανώσεις, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕ κλπ, έχουν αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα και μπορούν να σας δώσουν πολλές πληροφορίες. Αξιοπρόσεκτη είναι η προσπάθεια του ΕΛΙΝΥΑΕ (Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας) και η ιστοσελίδα του www.elinyae.gr είναι αρκετά ενημερωμένη.