Παράδειγμα διαμόρφωσης πρόβλεψης Ταμειακών Ροών

Τα περί ταμειακών ροών (cash flow) αναπτύσσονται επαρκώς σε σχετικά άρθρα της Βιβλιοθήκης του ΚΕΜΕΛ:

 • Τα μετρητά είναι βασιλιάς: Βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων ΚΛΙΚ ΕΔΩ...

 • 7 τρόποι επιβίωσης σε μια κρίση ταμειακής ρευστότητας ΚΛΙΚ ΕΔΩ...

 • 6 τρόποι διαχείρισης των ταμειακών ροών στις μικρές επιχειρήσεις σας ΚΛΙΚ ΕΔΩ...

 • Ο Νο 1 λόγος αποτυχίας μικρών επιχειρήσεων και πώς να τον αποφύγετε ΚΛΙΚ ΕΔΩ...

 • 5 οικονομικά στοιχεία που κάθε μικρή επιχείρηση πρέπει να παρακολουθεί από την 1η ημέρα και γιατί ΚΛΙΚ ΕΔΩ...

Εδώ θα ασχοληθούμε με ένα παράδειγμα διαμόρφωσης πρόβλεψης ταμειακών ροών για την επιχείρηση.

Βασικές παρατηρήσεις /επεξηγήσεις σχετικά με Ταμειακές Ροές

Ο Πίνακας των Ταμειακών Ροών διαμορφώνεται για μια μελλοντική περίοδο 3-6, η και 12 ακόμα,  μηνών και να είναι κυλιόμενος (rolling forecast) – συνήθως ανά μήνα η κάποια άλλη χρονική περίοδο (πχ 15μερο).  Τους πρώτους δυο μήνες καλό είναι να τους παραθέτουμε σε 15θήμερα για μεγαλύτερη ακρίβεια στην πρόβλεψη. Ο κάθε μήνας/15θήμερο αντιστοιχεί σε μια στήλη του Πίνακα Ταμειακών Ροών. Κάθε φορά που συμπληρώνεται ο πρώτος μήνας και αποτελεί ιστορία, θα πρέπει να προσθέτουμε στο τέλος του Πίνακα  μια νέα στήλη για τον επόμενο μήνα ώστε η πρόβλεψη να έχει πάντα τον ίδιο αριθμό μηνών..

Αρχικά καταγράφουμε τα μετρητά /καταθέσεις που υπάρχουν στην έναρξη του μήνα και στην συνέχεια τις αναμενόμενες εισροές που θα συμβούν μέσα στον κάθε μήνα/15θήμερο (προσοχή αναγράφουμε τα ποσά που θα μπουν στο Ταμείο μας και όχι τα αναμενόμενα --  πχ. Πωλήσεις επί πιστώσει). Αυτά τα δυο στοιχεία αποτελούν το σύνολο των εισροών για τον μήνα/15θήμερο. Στην συνέχεια παραθέτουμε όλα τα ποσά που θα εκταμιευτούν μέσα στον κάθε μήνα/15θήμερο και που αθροίζονται στο σύνολο εκροών.

Στο τέλος κάθε μήνα/15θήμερου τα ποσά που θα έχει το Ταμείο μας και οι καταθέσεις μας θα είναι το υπόλοιπο των συνολικών εισροών μείον τις συνολικές εκροές. Αυτό το ποσό μεταφέρεται αυτόματα στην έναρξη του επόμενου μήνα/15θήμερου κοκ.

Ο Πίνακας Ταμειακών Ροών μπορεί να δημιουργηθεί σε excel οπότε όλες οι πράξεις η μεταφορές στον επόμενο μήνα /15θήμερο να γίνονται με βάση τις φόρμουλες που θα φτιάξετε. Υπάρχει και σχετικό έτοιμο υπόδειγμα – template – διαμόρφωσης Ταμειακών Ροών  στη Βιβλιοθήκη του ΚΕΜΕΛ.

Παράδειγμα --  Ταμειακός Προγραμματισμός  ΑΠΡ -- ΜΑΙΟΥ 2017

Στο ενδεικτικό παράδειγμα που ακολουθεί διαμορφώνουμε ταμειακές ροές για δυο μήνες αναλυόμενους σε 15θήμερα. Οι εγγραφές που σημειώνονται αναφέρονται σε ένα σενάριο 20 λογιστικών πράξεων μιας ενδεικτικής επιχείρησης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σενάριο λογιστικών πράξεων:

Ο ιδιοκτήτης μιας Εταιρίας ετοιμάζει τον δεκαπενθήμερο Προγραμματισμό του Ταμείου του για το επόμενο δίμηνο Απριλίου-Μαΐου. Για τον σκοπό αυτό συμπληρώνει τον σχετικό πίνακα (ανωτέρω) με τις εισπράξεις και πληρωμές που προβλέπει για το δίμηνο.

 1. Στις 1/4/17 προβλέπει να έχει στο Ταμείο του700€, και στον λογαριασμό καταθέσεων της Τράπεζας Α 600€ και της Τράπεζας Γ 12.000 € άρα σύνολο έναρξης 13,300€ ( δίδονται στον πίνακα για ευκολία )

 2. Προβλέπει ότι θα πωλήσει και θα εισπράξει μετρητοίς τα εξής ποσά 8.000€ στο α’15θήμερο,10,000€ στο β’,15.000€ στο γ’ και 25000 € στο δ’15θήμερο

 3. Στις 4/4 θα εισπράξει επιταγή 4.000€ από πώληση που έγινε τον προηγούμενο μήνα επί πιστώσει

 4. Προβλέπει επίσης ότι θα πωλήσει στις 7/4 με πίστωση και παραλαβή μεταχρονολογημένης επιταγής λήξεως  21 /4   για 4.000 €

 5. Ομοίως θα εισπράξει επιταγές από πωλήσεις επί πιστώσει που λήγουν στο γ’ 15θήμερο 10.000€ και στο δ’15θήμερο 6.000€

 6. Θα καταβάλει ΦΠΑ 8.000€ στο β’15θήμερο

 7. Θα πληρώσει για παραλαβή πινακίδων δύο ακινητοποιημένων ΙΧ της Εταιρίας με σκοπό να τα πωλήσει 1200€ στο δ’ 15θήμερο

 8. Ομοίως φόρο πολυτελείας ΙΧ 300€ στο δ’15θήμερο

 9. Θα πληρώσει Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών 600€ στο δ’15θήμερ0

 10. Θα αποδώσει Φόρο Ελευθέρων Επαγγελματιών 1000€ στο β’ 15θήμερο

 11. Θα πληρώσει για μισθούς 2000€ στο β’15θήμερο και 4000€ στο δ’15θήμερο

 12. Στους Προμηθευτές του θα πληρώσει 10000€ στο α’,15000€ στοβ’,20000€ στο γ’ και 25000€ στο δ’ 15θήμερο

 13. Για ενοίκια θα πληρώσει 3.000€ στο τέλος κάθε μήνα

 14. Για ΔΕΗ 600€ στις 24 Απριλίου

 15. Για ΟΤΕ 200€ στις 27 Απριλίου

 16. Για κινητά 100€ στις 23 Απριλίου και προβλέπει άλλα 100€ στο τέλος δ’15θήμερου

 17. Για βενζίνες προβλέπει από 300€ στα τρία πρώτα 15θήμερα και 500€ στο δ’15θήμερο

 18. Για ασφάλιστρα προβλέπει 600€ στις 31 Μαΐου

 19. Για Leasing αυτοκινήτων προβλέπει 500€ στο τέλος κάθε μήνα

 20. Και τέλος για πληρωμή τόκων στην Τράπεζα προβλέπει 800€ στο τέλος κάθε μήνα

Ο επιχειρηματίας βλέπει ότι στο 2ο και 4ο 15θήμερο η πρόβλεψη δείχνει ότι το Ταμείο θα είναι αρνητικό. Άρα θα πρέπει άμεσα να λάβει μέτρα  -- πχ κάποιες από τις λύσεις που περιγράφουν τα άρθρα περί ταμειακών ροών που αναφέρονται στην αρχή – για να ξεπεράσει το πρόβλημα αντί να περιμένει να ενεργήσει τη τελευταία στιγμή, που ίσως να είναι αργά.

 

 

Πηγή: Ιωάννης Κώτης, μέλος του ΚΕΜΕΛ και ειδικός σε χρηματοοικονομικά θέματα.

Ενημερωθείτε για τα νέα του ΚΕΜΕΛ όπως Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Networking κ.α., κάνοντας εγγραφή στο Newsletter εδώ:
Όροι Χρήσης