Οργάνωση - Μέλη

Το ΚΕΜΕΛ έχει δημιουργηθεί για να παρέχει κοινωνικό έργο σε συνεχή και εθελοντική βάση, αναλαμβάνοντας έργα και συνεργασίες με ποικίλους αποδέκτες των υπηρεσιών του. Η οργάνωσή του επομένως έχει μια ανάλογη υποδομή:

α) Διοικητικό Συμβούλιο με 3-ετή θητεία

β) Μόνιμες Ομάδες Εθελοντών-μελών μας, καθοδηγούμενες από ένα, εναλλασσόμενο Συντονιστή

γ) Προσωρινές Ομάδες Έργων (project teams), καθοδηγούμενες από εναλλασσόμενους Υπεύθυνους Έργων (project leaders)

Στη πράξη, στο ΚΕΜΕΛ δεν υπάρχει ιεραρχία. Τα μέλη μας είναι εθελοντές -- διακεκριμένα ανώτατα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων -- που γνωρίζουν και μπορούν να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους στη βάση κοινά αποδεκτών κανόνων και πρακτικών που διευκολύνουν την αποτελεσματική προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο.

Ενημερωθείτε για τα νέα του ΚΕΜΕΛ όπως Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Networking κ.α., κάνοντας εγγραφή στο Newsletter εδώ:
Όροι Χρήσης