Ολομέλεια του Ιανουαρίου 2020

Αγαπητά μέλη

Στις 23 Ιανουαρίου έγινε με επιτυχία μια ακόμη ολομέλεια, στην οποία
συμμετείχαν συνολικά 52 άτομα ; 33 μέλη μας συν19 σύζυγοι και φίλοι του
ΚΕΜΕΛ .

Είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μια διαφορετική προσέγγιση στη
«Γεωπολιτική των Ελληνικών δικτύων» από το ομιλητή της βραδιάς Καθηγητή
Γεώργιο Πρεβελάκη .

Όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου NPS που
επισυνάπτεται η αξιολόγηση είναι 78,2 % . Λαμβάνοντας υπόψη και τη σημείωση
που ακολουθεί είναι «world class».

Με πολλά θετικά σχόλια και κάποιες παρατηρήσεις για βελτιώσεις στο μέλλον .
Βλέπε συνημμένο excel .

Ακολούθησε κοπή της πίτας μας για το 2020 . Ευχές για υγεία σε όλους και
επιτυχίες του ΚΕΜΕΛ .

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ελένη , τον Δημήτρη (Καλογερά) και τον Ηλία για
την συμβολή τους στην επιτυχία της εκδήλωσης .

Σας στέλνω επίσης αντιπροσωπευτικές  φωτογραφίες από την εκδήλωση. 

Φιλικά
Ο Πρόεδρος του ΚΕΜΕΛ
Διονύσης Σπηλιόπολος

Ενημερωθείτε για τα νέα του ΚΕΜΕΛ όπως Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Networking κ.α., κάνοντας εγγραφή στο Newsletter εδώ:
Όροι Χρήσης