Οδηγός Σύνταξης Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) για Νέα Επιχείρηση

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (BUSINESS PLAN) ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Μια υπό σύσταση επιχείρηση αντιμετωπίζει το οξύ πρόβλημα μετατροπής της επιχειρηματικής ιδέας σε αξιόπιστη επιχειρηματική πρόταση. Με άλλα λόγια ο επιχειρηματίας οφείλει να καταστρώσει και επαληθεύσει το Επιχειρηματικό Μοντέλο της επιχείρησής του. Κατάλληλο εργαλείο για την δημιουργία του Επιχειρηματικού Μοντέλου είναι το Business Model Canvas που παρουσιάζει μια δισδιάστατη απεικόνιση των συστατικών στοιχείων ενός επιχειρηματικού σχεδίου, οργανωμένα σε τέσσερεις βασικές ενότητες: Την επιχειρηματική πρόταση (value proposition), τον πελάτη (customer), την υποδομή (infrastructure) και την κερδοφορία (profit equation).
Ο καμβάς αποτελεί ένα δημοφιλές οπτικό εργαλείο διαμόρφωσης της στρατηγικής ανάπτυξης μιας επιχειρηματικής ιδέας. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμος σε μια νεοφυή εταιρία γιατί τη βοηθά με δομημένο και συνοπτικό τρόπο στο «ξεκαθάρισμα» της επιχειρηματικής ιδέας και μετατροπής της σε μια βιώσιμη επιχειρηματική πρόταση.

Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για το Business Model Canvas σε άρθρα που έχουν επιμεληθεί τα μέλη του ΚΕΜΕΛ πατώντας εδώ...

Ακόμη είναι χρήσιμο να ενημερωθείτε για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει μια νεοφυής επιχείρηση για να περάσει από την αρχική ιδέα στο Επιχειρηματικό Μοντέλο και να καταλήξει στην βιώσιμη επιχείρηση και στην δημιουργία ενός πειστικού Business Plan. Για να δείτε αυτήν την πορεία πατήστε εδώ...

Αφού καταστρώσετε το Επιχειρηματικό Μοντέλο και επαληθεύσετε τις παραδοχές και υποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Business Model Canvas μπορείτε να προχωρήσετε στην συγγραφή του Business Plan.

Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορους οικονομικούς πίνακες. Το κείμενο αποτελεί το κύριο σώμα του επιχειρηματικού σχεδίου. Περιλαμβάνει περισσότερες από 150 ερωτήσεις και χωρίζεται σε διάφορες ενότητες.

Το ΚΕΜΕΛ προτείνει έναν λεπτομερή Οδηγό για την σύνταξη του Επιχειρηματικού Σχεδίου, που επιμελήθηκε το μέλος μας  Γιώργος Χρυσικός.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις προτεινόμενες ενότητες με όποια σειρά προτιμάτε εκτός από την Επιτελική Σύνοψη η οποία πρέπει να γίνει τελευταία. Κατεβάστε τον Οδηγό σε αρχείο σε μορφή Word πατώντας εδώ και επεξεργαστείτε το μόνοι σας.

Μπορείτε ακόμη να κατεβάσετε τον Οδηγό μεταφρασμένο στην Αγγλική γλώσσα πατώντας εδώ...

Ενημερωθείτε για τα νέα του ΚΕΜΕΛ όπως Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Networking κ.α., κάνοντας εγγραφή στο Newsletter εδώ:
Όροι Χρήσης