Ο κύκλος του χρήματος - Ενδιαφέρουσα μελέτη

Η μελέτη "Χρήμα, Τράπεζες και Έλεγχος" είναι ευγενική προσφορά του φίλου του ΚΕΜΕΛ κ. Βασιλείου Σίμου και είναι τμήμα από την πτυχιακή του εργασία, BCA 2008. Κάντε κλικ στο αρχείο στο τέλος της σελίδας για να δείτε τη μελέτη.