Μάθημα 2 - Τι γνωρίζουμε - Τα βασικά

 

Μάθημα 2

Τι γνωρίζουμε - Τα βασικά

1

Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα.

2

Η ιστορία των επιχειρήσεων.

3

Οι startups δεν είναι μικρότερες εκδόσεις των μεγάλων εταιρειών

4

Στρατηγική.

5

Διαδικασία.

6

Waterfall Ανάπτυξη.

7

Πελάτης vs Ανάπτυξη Προιόντος.

8

Πως αποτυγχάνουν οι Startups.

9

Why Do Startups Fail Solution.

10

Οργανισμός.

11

Επιχειρηματική Εκπαίδευση.

12

Startup Outcomes.

13

Startup Outcomes Solution.