Κρίσιμα σημεία οικονομικής διαχείρισης

Ραδιοφωνική παρουσίαση του Ανδρέα Ακάβαλου (ΚΕΜΕΛ)

  Το θέμα της οικονομικής διαχείρισης είναι σημαντικό σε κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους  ή αντικειμένου. Χωρίς  αποτελεσματική-σφιχτή και συνετή οικονομική διαχείριση, τα σχέδια, τα οράματα και οι κόποι του επιχειρηματία, κινδυνεύουν να αποβούν ανώφελα, συχνά με καταστρεπτικές συνέπειες, όχι μόνο για τον ίδιο αλλά και για τους εργαζομένους που τυχόν απασχολεί..  

Πολύ συνοπτικά, μπορούμε να πούμε ότι τα τρία  πιο κρίσιμα σημεία οικονομικής διαχείρισης κάθε επιχείρησης  είναι :

  • σωστή και έγκαιρη πληροφόρηση,
  • αποτελεσματική διαχείριση  ρευστότητας,  και
  • λογιστική ευταξία.

Πρώτα απ’ όλα,  σωστή  πληροφόρηση. Για να μπορεί ο επιχειρηματίας να ελέγχει την πορεία των εργασιών του, κατά πόσο αυτές  ακολουθούν ή αποκλίνουν από τα σχέδιά του και τους στόχους του, πρέπει να έχει έγκαιρη και έγκυρη οικονομική πληροφόρηση για το πώς διαμορφώνεται το κοστολόγιο των προϊόντων του, αν το περιθώριο κέρδους επαρκεί για να καλύψει τις γενικές δαπάνες, αν ο ρυθμός των εισπράξεων είναι ικανοποιητικός, και πολλά άλλα.  Σημασία έχει οι πληροφορίες αυτές όχι μόνο να είναι σωστές και ολοκληρωμένες αλλά να παρέχονται έγκαιρα και συστηματικά ώστε τα τυχόν προβλήματα να αναδεικνύονται γρήγορα και να γίνονται οι απαιτούμενες επεμβάσεις για την αντιμετώπισή τους.

Το δεύτερο σημείο της αποτελεσματικής οικονομικής διαχείρισης είναι ο έλεγχος της ρευστότητας- του «ταμείου» για να το πω με πιο απλά λόγια.. Πολύ συχνά παρατηρούμε το φαινόμενο επιχειρήσεων, παρότι κερδοφόρες, εντούτοις να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις ταμειακές τους υποχρεώσεις και να οδηγούνται σε χρεοκοπία. Πώς εξηγείται αυτό;

Η εξήγηση είναι ότι η οικονομική  διαχείριση δεν έδωσε τη πρέπουσα σημασία σε θέματα ταμειακής ρευστότητας.  Τα κεφάλαια της επιχείρησης χρησιμοποιήθηκαν, παραδείγματος χάριν, για επενδύσεις σε εξοπλισμό ή στην παροχή μεγάλης πίστωσης σε πελάτες για να διευκολυνθούν οι πωλήσεις, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα στο ταμείο για να γίνουν οι απαιτούμενες πληρωμές σε προμηθευτές ή για να καλυφθούν οι δόσεις δανείων, και λοιπά. Η λειτουργία της επιχείρησης καθίσταται προβληματική, όχι επειδή δεν υπάρχουν κέρδη αλλά επειδή δεν επαρκεί το ρευστό χρήμα.   Άρα, ο προσεκτικός, ολοκληρωμένος προγραμματισμός και έλεγχος των ταμειακών ροών- δηλαδή των εισπράξεων και πληρωμών – είναι από τα πιο κρίσιμα στοιχεία της αποτελεσματικής οικονομικής διαχείρισης.

Τέλος, θέλω να επισημάνω τη σημασία της λογιστικής ευταξίας σε μια επιχείρηση. Η έλλειψη οργάνωσης στην λογιστική καταχώρηση των δοσοληψιών και η μη τήρηση των αυστηρών νομικών και φορολογικών κανόνων που πρέπει κάθε επιχείρηση να τηρεί, συχνά οδηγεί τις επιχειρήσεις σε μεγάλες περιπέτειες όταν, για παράδειγμα, χάνουν τον έλεγχο του πόσο τους χρωστάνε οι πελάτες τους , δεν καταχωρούνται σωστά τα έξοδα ή –από ανοργανωσιά όχι από πρόθεση- πραγματοποιούνται λογιστικές παραβάσεις που επιφέρουν αυστηρά πρόστιμα από την εφορία ή από άλλες δημόσιες αρχές. 

Ο επιχειρηματίας που θα προσέξει αυτά τα τρία κρίσιμα σημεία της οικονομικής διαχείρισης- που θα φροντίσει, δηλαδή, να έχει σωστή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση, αποτελεσματικό προγραμματισμό της ρευστότητας και λογιστική ευταξία στις εργασίες τους- θα είναι καλά οπλισμένος για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του σημερινού δύσκολου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.   

Ενημερωθείτε για τα νέα του ΚΕΜΕΛ όπως Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Networking κ.α., κάνοντας εγγραφή στο Newsletter εδώ:
Όροι Χρήσης