Κοινότητες Βορειοευρωπαίων συνταξιούχων Retirement Communities

Το ΚΕΜΕΛ «δρομολογεί» νέους τομείς επιχειρηματικότητας και απασχόλησης με αφετηρία την δημιουργία κοινοτήτων Βορειοευρωπαίων συνταξιούχων.

Το ΚΕΜΕΛ παράλληλα με την γενικότερη υποστήριξη της νέας και νεανικής επιχειρηματικότητας, μέσα από την πολύπλευρη εμπλοκή των μελών του στην δημιουργία πρωτοποριακών επιχειρηματικών εργαλείων και μεθοδολογίας, προχώρησε από τα μέσα του 2015 σε μια νέα προσέγγιση δημιουργίας Επιχειρηματικών μελετών και καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, με αφετηρία τον Τουρισμό, όπου εξακολουθούν να παραμένουν ανεκμετάλλευτα πολλά και σημαντικά ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα.

Το υλικό που ακολουθεί αποτελεί μέρος μιας αρχικής μελέτης και αξιολόγησης της προοπτικής η χώρα μας να εκμεταλλευτεί τα αναμφισβήτητα προσόντα και δυνατά σημεία της, ώστε με λίγη κοινή λογική, άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων και πελατοκεντρικό δημιουργικό  marketing, να μπορέσει σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποκτήσει νέες πηγές σημαντικών εσόδων και θέσεων εργασίας, μέσω της δημιουργίας κοινοτήτων συνταξιούχων κυρίως από τις βόρειες χώρες, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, για μόνιμη ή χειμερινή εγκατάσταση.

Η χειμερινή εγκατάσταση προέκυψε από το γεγονός ότι διεθνείς μελέτες δείχνουν πως πολλοι από τους Ευρωπαίους συνταξιούχους που διαμένουν μόνιμα στην Ισπανία, επιστρέφουν το καλοκαίρι στις χώρες τους για να αποφύγουν τις υψηλές θερμοκρασίες και τον συνοστισμό των τουριστών.

Η πρώτη φάση της μελέτης αφορά στην αρχική ανάπτυξη και αποτύπωση εναλλακτικών, κατά το δυνατόν καινοτόμων  επιχειρηματικών μοντέλων, με την χρήση του Business Model Canvas.

Στην συνέχεια και προκειμένου να επιβεβαιώσουμε τις όποιες αρχικές παραδοχές μας, διενεργήσαμε ποσοτική έρευνα (προσφορά Mobile Research της Pollfish)  σε 10 χώρες (Αμερική, Καναδά, Ρωσσία, Γερμανία, Ολλανδία, Φινλανδία, Σουηδία, Νορβηγία, Αυστρία και Δανία), προκειμένου να εντοπίσουμε συχνότητα επίσκεψης, ταξιδιωτικές συνήθειες, βαθμό ικανοποίησης από την εμπειρία τους στην Ελλάδα, παράγοντες που επιδρούν στην επιλογή της Νότιας Ευρώπης ως προορισμό για μόνιμη ή χειμερινή κατοίκηση, χώρες που θα επέλεγαν, αξιολόγηση εναλλακτικών καινοτόμων ιδεών/concepts κλπ.

Ακολουθεί χαρακτηριστικό μέρος της μελέτης σε μορφή παρουσίασης Power Point, που αφορά στην δημιουργία  Retirement Community για συνταξιούχους Γερμανούς Trekking enthusiasts, στον Κορινθιακό. Δείτε την παρουσίαση εδώ...

Όπως και ενδεικτική ανάλυση μιας εκ των  ερωτήσεων της έρευνας Pollfish, σχετικά με τον βαθμό ενδιαφέροντος  εναλλακτικών ιδεών/concepts  που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επιλογή κοινότητας συνταξιούχων στην Νότια Ευρώπη. Δείτε την έρευνα εδώ...

Σημειωτέον ότι η πλήρης μελέτη, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΕΜΕΛ μόλις ολοκληρωθεί, περιλαμβάνει διαφορετικά concepts, από Βρετανούς Bird watchers στην Κρήτη, μέχρι Γιαπωνέζους Corporate Bonus  Retirees στην Ελλάδα.

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το Επιχειρηματικό Μοντέλο για Retirement Community Γερμανών στον Κορινθιακό, όπως αποτυπώνεται στον Καμβά, είναι αρχικό, «γενικής χρήσης», και θα πρέπει να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και οικονομικές δυνατότητες του όποιου δυνητικού επενδυτή, που θα μπορούσε να είναι από μια ΚοινΣΕπ (Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση) αριθμού ιδιοκτητών κατοικιών προς ενοικίαση, μέχρι ένα Global Hospitality Group.

Παράλληλα με την παρουσίαση για τον Κορινθιακό και του ενδεικτικού μέρους της έρευνας, μπορείτε να βρείτε στο site μας και εκτεταμένη αρθρογραφία και  παρουσιάσεις για το Business Model Canvas που αποτελεί μέρος του Basic Entrepreneurship Workshop  του ΚΕΜΕΛ.

Ενημερωθείτε για τα νέα του ΚΕΜΕΛ όπως Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Networking κ.α., κάνοντας εγγραφή στο Newsletter εδώ:
Όροι Χρήσης