Καταστατική Γενική Συνέλευση ΚΕΜΕΛ - 10 Μαρτίου 2021

Πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021, η Καταστατική Γενική Συνέλευση των μελών του ΚΕΜΕΛ με μεγάλη συμμετοχή 40 μελών.

Η συνέλευση έγινε με τηλεδιάσκεψη λόγω της πανδημίας.

Στην συνέλευση εγκρίθηκαν με πλήρη ομοφωνία το νέο Καταστατικό του ΚΕΜΕΛ και ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του Σωματείου.

Μια Νέα Εποχή αρχίζει για το ΚΕΜΕΛ.