Ημερίδες Επιχειρηματικότητας

Τα μέλη του ΚΕΜΕΛ συμμετέχουν ως παρουσιαστές και/η μέντορες σε ημερίδες/εργαστήρια επιχειρηματικότητας.

Οι πιο πρόσφατες συμμετοχές των μελών του ΚΕΜΕΛ για τον μήνα Οκτώβριο είναι οι ακόλουθες:

  • 8/10 -- Συμμετοχή Ι.Μεθόδιου στην επιτροπή ανακήρυξης των νικητών του διαγωνισμού ΜΟΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  • 15/10 -- Συμμετοχή Ι.Μεθόδιου στην επιτροπή ανακήρυξης των νικητών του διαγωνισμού ennovation του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  • 17 & 18/10: Συμμετοχή των Δ. Παξιμάδη, Α. Κουστουράδη και Α. Ματσιτέλη στο boot camp του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • 19 & 20/11: Συμμετοχή των Ι. Μεθόδιου και Α. Κουτσουράδη στη 2ημερίδα επιχειρηματικότητας στο ΤΕΙ Καλαμάτας (διαλέξεις και σεμινάριο στο Business Mοdel Canvas)