Η νέα αρχιτεκτονική των αγορών και η δύναμη του πλήθους

Το μέλος του ΚΕΜΕΛ Παντελής Λάμπρου δημοσίευσε αυτό το άρθρο στο διαδικτυακό ιστότοπο euro2day. Διαβάστε μια μικρή εισαγωγή στα επόμενα και βρείτε το πλήρες άρθρο κάνοντας κλικ εδώ.

Η ανατοποθέτηση της αγοράς στο επίκεντρο της οικονομικής και επενδυτικής ζωής θα προσφέρει περισσότερες λύσεις και επιλογές, οδηγώντας στην ανάκαμψη της οικονομίας για όλους. Οι διαθέσιμοι πόροι, η αναζήτηση της «γνώσης» και η άμεση δημοκρατία των επενδύσεων.

Σταθερή και διαρκής ανάπτυξη για όλους και με τη συμβολή όλων. Ισορροπημένη χρηματοδότηση επιχειρήσεων από πολλές πηγές και προς περισσότερους αποδέκτες. Χρηματοοικονομικό οικοσύστημα προς όφελος των πάντων.

Οι πόροι κατανέμονται από αυτούς που τους παράγουν και τα αποτελέσματα διαχέονται σε αυτούς που τα δημιουργούν.

Οι πολλοί γνωρίζουν καλύτερα. Η γνώση δεν εγκλωβίζεται, μόνο αξιοποιείται.

Οι διεθνείς τάσεις είναι το πλαίσιο, οι μεγάλες προκλήσεις της εποχής αποτελούν τον στόχο, δύναμη η γνώση και η εμπειρία, όχημα η τεχνολογία.

Η αγορά κεφαλαίου με νέα αρχιτεκτονική να αποτελέσει το εργαλείο για την ανάκαμψη και ανάπτυξη της οικονομίας και την ευημερία της κοινωνίας.