Η Έρευνα Αγοράς και η Χρήση της

Διαβάστε εμπεριστατωμένες εργασίες που καταπιάνονται με την Έρευνα Αγοράς ως εργαλείο του σύγχρονου marketing και με στρατηγικές για την προσέγγιση πελατών.

Οι εργασίες αυτές δημιουργήθηκαν από το μέλος του ΚΕΜΕΛ Δημήτρη Παξιμάδη και παρουσιάστηκαν σε ομάδες νέων επιχειρηματιών που φιλοξενούνται σε θερμοκοιτίδες, στην προκειμένη περίπτωση στο OK!Thess στη Θεσσαλονίκη.

Η  παρουσίαση με τίτλο "Αποτελεσματική Στρατηγική Απόκτησης & Διατήρησης Πελατών, Get-Keep-Grow"  παρουσιάζεται σε 2 μέρη Για να δείτε το 1ο μέρος πατήστε εδώ...        Για να δείτε το 2ο μέρος πατήστε εδώ...

Η παρουσίαση με τίτλο "Έρευνα Αγοράς με έμφαση στο Concept/MVP Research και την αξιολόγηση Διαφημιστικού περιεχομένου" επίσης σε 2 μέρη. Για να δείτε το 1ο μέρος πατήστε εδώ...        Για να δείτε το 2ο μέρος πατήστε εδώ...