ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2013

Η έρευνα για την χρήση τεχνολογιών από τα νοικοκυριά έγινε το 2013 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Πατήστε εδώ για να δε'ιτε τα συμπεράσματα της έρευνας.