Επιβεβαίωση υποθέσεων επιχειρηματικού μοντέλου

Η νεοφυής επιχείρηση, ξεκινώντας από την επιχειρηματική ιδέα,  προσπαθεί να αναπτύξει ένα επιχειρηματικό μοντέλο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η προώθηση των επιχειρηματικών σχεδίων της. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί διάφορα εργαλεία όπως το Business Model Canvas.

Όμως αυτό το μοντέλο είναι γεμάτο παραδοχές και υποθέσεις. Ο επίδοξος επιχειρηματίας οφείλει να ελέγξει και επιβεβαιώσει την ακρίβεια των υποθέσεών του, αλλιώς πρέπει να τις τροποποιήσει.

Στις δύο παρουσιάσεις που ακολουθούν παρουσιάζεται σε δύο μέρη πρακτικός οδηγός για την επιββαίωση των παραδοχών που έχουν γίνει σχετικά με τους πελάτες και την αγορά.

Για να δείτε το πρώτο μέρος της παρουσίασης πατήστε εδώ...

Για να δείτε το δεύτερο μέρος της παρουσίασης πατήστε εδώ...