Επιστημονικό Πάρκο Πατρών - Βράβευση 1ου Κύκλου προγράμματος Proof of Concept 15/11/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Proof of Concept

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου κύκλου

Η ανακοίνωση των βραβευμένων προτάσεων του 1ου κύκλου του προγράμματος Proof of Concept, θα πραγματοποιηθεί στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών στις 15 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 6:00 μ.μ.  

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί επίσης το πρόγραμμα Proof of Concept, και θα γίνει σχολιασμός επί των υποβληθεισών προτάσεων από τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η Συμβουλευτική Επιτροπή απαρτίζεται από εξειδικευμένα στελέχη σε Proof of Concept προγράμματα του Ισραήλ και του ERC-PoC της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, θα πραγματοποιηθούν ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό που θα αφορούν σχόλια και προτάσεις για την μετέπειτα πορεία του προγράμματος.

Οι βραβευμένες προτάσεις υποστηρίζονται οικονομικά από ιδιωτική χρηματοδότηση και διοικητικά από το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών.

Το έργο Proof of Concept

Το πρόγραμμα Proof of Concept του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών στοχεύει να δώσει την δυνατότητα στους ερευνητές να προωθήσουν τις ερευνητικές τους να προωθήσουν τις ερευνητικές τους ιδέες και να τις μετατρέψουν σε προϊόν.

Η διαδικασία μεταφοράς μιας καινοτομίας στο στάδιο της εμπορευματοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της ιδέας, το δυναμικό της αγοράς και το σχέδιο των εφευρετών, μπορεί να γίνει με:

α. την παρουσίαση του ώριμου προϊόντος σε ένα ευρύ φάσμα επενδυτών, ή
β. τη δημιουργία επιχείρησης η οποία θα προχωρήσει στην πιλοτική παραγωγή και διάθεση του προϊόντος.

Κάθε έργο θα αξιολογείται συνεχώς και θα διακόπτεται η υποστήριξή του αν αξιολογηθεί αρνητικά από τη Συμβουλευτική Επιτροπή.

Το πρόγραμμα Proof of Concept υποστηρίζεται οικονομικά από Δωρητές και ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 500.000€ ετησίως για την υποστήριξη 10 ιδεών (μέχρι 50.000€ για κάθε έργο). Η διαδικασία υποβολής προτάσεων και αξιολόγησης θα γίνεται κάθε 6 μήνες.

Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ.

 

Ενημερωθείτε για τα νέα του ΚΕΜΕΛ όπως Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Networking κ.α., κάνοντας εγγραφή στο Newsletter εδώ:
Όροι Χρήσης