Επιχειρηματική Κοινωνική Υπευθυνότητα - Πως η ΕΚΥ (και όχι ΕΚΕ) προσπαθεί να βρει τον δρόμο της στην χώρα μας

Γράφει το μέλος του ΚΕΜΕΛ Γιώργος Βλάχος

Διαβάστε γιατί η ΕΚΕ (CSR) πρέπει να αποδίδεται στα Ελλήνικά ως Επιχειρηματική Κοινωνική Υπευθυνότητα και ποια είναι τα βήματά της στην Ελλάδα.

Δημοσιεύτηκε στο CULPAnews.

Όλο το άρθρο εδώ...