Διαγωνισμοί Επιχειρηματικότητας

Τα μέλη του ΚΕΜΕΛ συμμετέχουν ως εκπαιδευτές ανάπτυξης επιχειρηματικών σχεδίων, ως σύμβουλοι για τη διαμόρφωση τους και τελικά ως αξιολογητές των διαγωνιζομένων επιχειρηματικών σχεδίων