Creative Problem Solving 3

Εισαγωγή ενότητας 3

Στα δύο προηγούμενα Weekly Posts ασχοληθήκαμε με το Creative Problem  Solving και το Brainstorming. Σήμερα φιλοδοξούμε να ξεκαθαρίσουμε κάποιες έννοιες που συνδυαστικά επηρεάζουν τον κύκλο ζωής μιας Startup. Στο οικοσύστημα της νεοφυούς επιχειρηματικότητας κυκλοφορούν  πολλά  Buzzwords, διαφορετικοί ορισμοί και αφορισμοί, και αρκετός διαδικτυακός …τσακωμός. Έτσι ενώ σε κάποιες έννοιες και επιχειρηματικά εργαλεία υπάρχει πλήρης αποδοχή (π.χ. το Business Model Canvas),  υπάρχουν συγκρουόμενες απόψεις για τον συνδυαστικό τρόπο  χρήσης των Design Thinking, Lean Startup  και Agile.

Θα ξεκινήσουμε το τρίτο Weekly Post με μια μικρή ….επανάληψη για τα βασικά στάδια του κύκλου ζωής μιας Startup, ώστε να είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα.

 

Ενότητα 3

Τίτλος: Γνωρίζετε για την συμβιωτική σχέση μεταξύ Μεθοδολογίας Lean Startup, Design Thinking και Agile?

Θα ξεκινήσουμε το τρίτο Weekly Post με μια μικρή ….επανάληψη για τα βασικά στάδια του κύκλου ζωής μιας Startup, ώστε να είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα.

  Στην συνέχεια θα δούμε τους ορισμούς των Design Thinking, Lean Startup και Agile και θα εξηγήσουμε την συμβιωτική σχέση μεταξύ των 3 εννοιών.

  Τέλος θα εστιάσουμε στον τρόπο δημιουργίας καινοτόμων ιδεών και λύσεων μέσω Design Thinking με brainstorming.

Στο σχήμα που ακολουθεί βλέπουμε τα βασικά στάδια μιας Startup, από την εκκίνηση στην κανονικότητα

 

Κατά τo στάδιο Search, μια Startup αναζητά ένα Λειτουργικό επιχειρηματικό μοντέλο. Εάν τα σχόλια των πελατών αποκαλύπτουν ότι οι επιχειρηματικές υποθέσεις του είναι λανθασμένες, τότε είτε τις αναθεωρούν είτε «στρέφονται» (Pivoting) σε νέες υποθέσεις.

Μόλις “αποδειχθεί” σωστό ένα μοντέλο, η startup αρχίζει να εκτελεί (Execution), κτίζοντας έναν επίσημο οργανισμό.

Τι είναι το  Design Thinking?

Το Design Thinking είναι μια μη γραμμική, επαναληπτική διαδικασία που χρησιμοποιούν οι ομάδες για να κατανοήσουν τους χρήστες, να αμφισβητήσουν υποθέσεις, να επαναπροσδιορίσουν προβλήματα και να δημιουργήσουν καινοτόμες λύσεις σε πρωτότυπη μορφή για περαιτέρω δοκιμή τους.

Φιλοδοξεί να αποκαλύψει μια πραγματικά μοναδική και χρήσιμη βελτίωση ή λύση, ενώ οι περισσότερες εταιρείες αναπτύσσουν ένα προϊόν εξετάζοντας ένα πρόβλημα και δημιουργώντας μια λύση (συχνά μια λύση που έχουν ήδη υποθέσει).

Αυτή η λύση, ωστόσο, μπορεί να είναι προφανής ή μπορεί να παραβλέπει εντελώς κάποια άλλα, σημαντικά υποκείμενα προβλήματα. Και στις δύο περιπτώσεις, θα έχετε αποτύχει πριν καν φτάσετε στην αγορά.

DesignThinking a Non-Linear Process

Τα στάδια είναι διαφορετικοί τρόποι που συμβάλλουν σε ολόκληρη τη διαδικασία σχεδίασης και όχι διαδοχικά βήματα.

Ο βασικός στόχος είναι να αποκτήσετε βαθύτερη κατανόηση των χρηστών και ποια θα ήταν η ιδανική λύση/προϊόν τους.

Τα πέντε στάδια του DesignThinking

 Τα πέντε στάδια του Design Thinking, σύμφωνα με το d.school*, είναι:

Ενσυναίσθηση: ερευνήστε τις ανάγκες των χρηστών σας.

Ορισμός: αναφέρετε τις ανάγκες και τα προβλήματα των χρηστών σας.

Ideate: αμφισβητήστε τις υποθέσεις και δημιουργήστε ιδέες.

Πρωτότυπα: αρχίστε να δημιουργείτε λύσεις.

Δοκιμή: δοκιμάστε τις λύσεις σας.

   *d.school, Iνστιτούτο σχεδιαστικής σκέψης που εδρεύει στο Πανεπιστήμιο του Stanford.

Τι είναι η Μεθοδολογία LeanStartup

   Η μεθοδολογία Lean Startup καλεί τους startuppersνα ξεκινήσουν τα επιχειρηματικά τους εγχειρήματα αναζητώντας ένα επιχειρηματικό μοντέλο και στη συνέχεια δοκιμάζοντας τις ιδέες τους.

To feedback από πιθανούς πελάτες/χρήστες, χρησιμοποιείται για να προσαρμόσουν τις ιδέες τους εφαρμόζοντας αλλαγές και επαναλήψεις καθώς προχωρούν.

   Έτσι η μέθοδος της λιτής εκκίνησης (Lean Startup)  «προετοιμάζει» την ανάπτυξη προϊόντων που οι καταναλωτές/χρήστες έχουν ήδη αποδείξει ότι επιθυμούν, έτσι ώστε να υπάρχει ήδη μια αγορά μόλις κυκλοφορήσει το προϊόν τους

.O κύκλος Build-Learn-Adjust (δημιουργίας-μέτρησης-μάθησης) είναι η κινητήρια δύναμη της Μεθοδολογίας Lean Startup.

Τι είναι η διαδικασία Agile

Η διαδικασία Agile Methodology, δίνει έμφαση στους σύντομους, επαναλαμβανόμενους κύκλους παραγωγής που επιτρέπουν την εφαρμογή και τη γρήγορη δοκιμή ιδεών για την συλλογή σχολίων από τους εν δυνάμει χρήστες για τη λήψη αποφάσεων.

Η σωστή εφαρμογή Agileμας βοηθά να προσφέρουμε το “προϊόν” στην αγορά με γρήγορο, σταδιακό τρόπο, ώστε να λαμβάνουμε συνεχή ανατροφοδότηση,  και προσαρμογή, παρέχοντας έτσι στους δυνητικούς πελάτες περισσότερη αξία με λιγότερη εργασία και νωρίτερα.

Design Thinking vs Lean Startup vs Agile

Πολύ απλά, η σχεδιαστική σκέψη (DesignT hinking) μάς βοηθά να έχουμε καλύτερες ιδέες/λύσεις,

H λιτή εκκίνηση (Lean Startup) μας βοηθά να μετατρέψουμε αυτές τις ιδέες σε λειτουργικά επιχειρηματικά μοντέλα και

H ευελιξία (Agile) μας βοηθά να προσφέρουμε το «προϊόν» στην αγορά με γρήγορο, σταδιακό, οικονομικό και αποτελεσματικό τρόπο,

Ο κύκλος Build-Measure-Learn αρχίζει με υποθέσεις

Κατά τον Steve Blank, ξεκινάτε με υποθέσεις που πρέπει να δοκιμαστούν και αναζητάτε ένα επαναλαμβανόμενο και επεκτάσιμο επιχειρηματικό μοντέλο

Οι υποθέσεις, τα πειράματα, οι δοκιμές, και η ….εσωτερική πληροφόρηση (Insights), αντιπροσωπεύουν καλύτερα τη διαδικασία Lean startup που εκφράζεται από τον κύκλο Build, Measure, Learn.

Το πλεονέκτημα της προσέγγισης του Blank είναι ότι μειώνει την πιθανότητα να πέσετε στην παγίδα κατασκευής (Build) από το ξεκίνημα.

To P του MVP (Minimum Valuable Product), δεν αφορά πάντα Product αλλά και Process.

O κύκλος Build-Learn-Adjust (δημιουργίας-μέτρησης-μάθησης) συνεχίζεται για πάντα. Είναι η κινητήρια δύναμη της Μεθοδολογίας Lean Startup.

Για ορισμένες ομάδες αυτός ο κύκλος θα διαρκέσει μερικές ημέρες, για άλλες μια εβδομάδα ή περισσότερο. Εξαρτάται από το στάδιο του κύκλου ζωής του προϊόντος σας στο οποίο βρίσκεστε τη δεδομένη στιγμή.

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία με οδηγό την νοοτροπία CPS του Design Thinking

 

   Δεν είναι τυχαίο πώς με το Design Thinking, η επίτευξη του  desireability ξεκινάει από την κατανόηση του πώς θα νιώσουν οι end-users, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία (the empathy rule), στην πρώτη από τις 5 φάσεις του DesignThinking, που ακολουθεί.

Οι 5 φάσεις του DesignThinking

 

Οι βασικές ομοιότητες μεταξύ CPS και DesignThinking

Ασφαλώς θα προσέξατε πολλές ομοιότητες αλλά και διαφορές του DesignThinking με την διαδικασία CPS/Brainstorming του Osborn.!!!

 

Το παραδοσιακό Creative Problem Solving του Alex Osbord γεννήθηκε και …ανδρώθηκε στην εποχή του Προϊοντικού Marketing των 4P (Product Place Price Promotion), και όχι του Πελατοκεντρικού της εποχής του Brand Positioning.

Αυτό άρχισε να αλλάζει την 10ετία του ’70 όπου οι μεγάλοι διαφημιζόμενοι, άρχισαν να κατανοούν την σημασία του πελάτη, κυρίως μέσα από την έρευνα αγοράς.

To Discipline της BBDO ήταν από τότε:

  • Know your Prime Prospect
  • Know your Prime Prospects Problem
  • Position your Brand as a Solution and
  • Communicate effectively

 

Τότε, ειδικά η ποιοτική έρευνα με focus groups ήταν χρονοβόρα και ακριβή.

Η έννοια Lean Startup  ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και εξελίχθηκε σε μεθοδολογία από τους Steve Blank και Eric Ries γύρω στο 2010.

Η μεθοδολογία απαιτούσε early stage Customer Discovery και Validation μέσα από τον κύκλο Build – Measure – Learn και για το οικοσύστημα των Startups, ήταν αναγκαίο ένα «δικό τους» εργαλείο βασισμένο στο Lean Startup και την μεθοδολογία του Agile.

Οι βασικές διαφορές μεταξύ CPS και DesignThinking

Ειδικά στο  μάρκετινγκ και την επικοινωνία οι βασικές διαφορές προήλθαν κυρίως από το γεγονός ότι το μάρκετινγκ από προϊοντικό έγινε πελατοκεντρικό …..βλέπε Empathy και Test/feedback στο Design Thinking.

 Κυρίως όμως αυτό που το έφερε στο προσκήνιο είναι ότι το Design Thinking διαφέρει από άλλες διαδικασίες Innovation και Ideation γιατί είναι user-centric και solution-based και όχι problem-based, εστιάζοντας, όπως θα δoύμε, στην λύση και όχι στο ίδιο το πρόβλημα.

Στο επόμενο σχήμα θα δούμε την βήμα προς βήμα διαδικασία δημιουργίας καινοτόμων ιδεών και λύσεων μέσω Design Thinking με την χρήση brainstorming.

 

Θα βρείτε την ολοκληρωμένη παρουσίαση σε μορφή πλήρους Slide Presentation στην online βιβλιοθήκη του ΚΕΜΕΛ. εδώ…

 

 

 

Ενημερωθείτε για τα νέα του ΚΕΜΕΛ όπως Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Networking κ.α., κάνοντας εγγραφή στο Newsletter εδώ:
Όροι Χρήσης