Αριστεία Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Με σκοπό την ανάδειξη πρωτότυπων και καινοτόμων δεών, το Εθνικό ίδρυμα Ερευνών, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς θεσμοθετούν τα Αριστεία Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας  www.awards.eie.gr

Οι τομείς στους οποίους θα αναδειχθούν οι πρωτότυπες και καινοτόμες ιδέες είναι:

Νέες μορφές ενέργειας και Περιβάλλον
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας
Ασφάλεια Τροφίμων και Αειφόρος Γεωργία
Βιοτεχνολογία και Υγεία

Τα Αριστεία στόχο έχουν την επιβράβευση καθώς και προώθηση πρωτότυπων επιχειρηματικών προτάσεων που συμβάλουν:
Στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών βασισμένων σε νέες τεχνολογίες.
Στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο σχεδιασμό καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.
Στην εξάπλωση της χρήσης νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
Στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε παραδοσιακούς τομείς της οικονομίας με χρήση πρωτοποριακών συστημάτων ή με παροχή σύγχρονων υπηρεσιών.

Ο νέος θεσμός απευθύνεται σε:
- Άτομα που έχουν μια επιχειρηματική, καινοτόμο ιδέα χωρίς να είναι απαραίτητη προηγούμενη επιχειρηματική εμπειρία
- Ομάδες φυσικών προσώπων
- Νεοσύστατες εταιρίες

Η πρωτοβουλία αυτή σκοπεύει να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο και κίνητρο ενθάρρυνσης και έμπνευσης για νέους επίδοξους ερευνητές & επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα οικονομικά μέσα ή το κατάλληλο πλαίσιο υποστήριξης, φιλοδοξώντας να συμβάλλει στη διάδοση πρακτικών καινοτόμου επιχειρηματικότητας με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας μέσω βέλτιστων επιχειρηματικών δεξιοτήτων και νέων εφαρμογών.

Ενημερωθείτε για τα νέα του ΚΕΜΕΛ όπως Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Networking κ.α., κάνοντας εγγραφή στο Newsletter εδώ:
Όροι Χρήσης