Αρχές και Όραμα

Οι Αρχές του Κέντρου Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος (ΚΕΜΕΛ) είναι :
• Ενεργός Εθελοντική Συμμετοχή χωρίς καμιά αμοιβή (οι πόροι του ΚΕΜΕΛ προέρχονται αποκλειστικά από τις συνδρομές και δωρεές των μελών)
• Εμπιστευτικότητα
• Αποτελεσματικότητα
• Πλήρης Ανεξαρτησία από Κυβερνητικές Αρχές, Πολιτικά Κόμματα και Επιχειρηματικά Συμφέροντα
• Δεν υποκαθιστούμε και δεν ανταγωνιζόμαστε τους Επαγγελματίες Συμβούλους
• Η συμβολή του ΚΕΜΕΛ είναι καθαρά συμβουλευτική και πάντοτε σε στενή συνεργασία με τον Αποδέκτη των Υπηρεσιών που έχει και την ευθύνη διαχείρισης και υλοποίησης του Έργου

Το Όραμα του ΚΕΜΕΛ είναι :

Το Όραμά μας είναι να αναδείξουμε το ΚΕΜΕΛ σε έναν από τους πλέον έγκυρους εθελοντικούς πυρήνες παροχής συμβουλών και μεταφοράς εμπειριών και με τον τρόπο αυτό να συμβάλλουμε αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της Ελληνικής Κοινωνίας των Πολιτών.

Ενημερωθείτε για τα νέα του ΚΕΜΕΛ όπως Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Networking κ.α., κάνοντας εγγραφή στο Newsletter εδώ:
Όροι Χρήσης