85% των Ελλήνων φοβάται το επιχειρείν

Ερευνα: Το 85% των Ελλήνων φοβάται το επιχειρείν Η οικονομική κρίση, η απουσία επενδυτικών και δανειακών κεφαλαίων και τα εγγενή προβλήματα του εγχώριου πλαισίου αποτελούν τα κύρια εμπόδια στη στροφή των Ελλήνων προς την επιχειρηματικότητα. Τον φόβο της αποτυχίας -που προέρχεται τόσο από πάγια προβλήματα της εγχώριας οικονομίας, όσο και από τα νέα δεδομένα που επέφερε η οικονομική κρίση- επικαλούνται οι Έλληνες όσον αφορά τη χαμηλή εκδήλωση επιχειρηματικότητας. Αυτά προκύπτουν από την παγκόσμια έρευνα για την επιχειρηματικότητα, την οποία πραγματοποίησε η GFK SE. Η έρευνα διεξήχθη μέσα στο 2013 σε 24 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, και εμπεριέχει συμπεράσματα για τη στάση των ατόμων απέναντι στην επιχειρηματικότητα, τα κίνητρα και τα εμπόδια για την ανάπτυξή της ανά τον κόσμο και στην Ελλάδα. Ειδικότερα, στην έρευνα καταγράφεται η θετική στάση των Ελλήνων απέναντι στην επιχειρηματικότητα (69%), ποσοστό που παραμένει στα ίδια επίπεδα με τον παγκόσμιο μέσο όρο του 70%. Επιπλέον, το 53% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να γίνει επιχειρηματίας. Εντούτοις σε ποσοστό 85% θεωρούν τον φόβο της αποτυχίας ως τροχοπέδη για την έναρξη επιχείρησης. Αυτή η εκτίμηση ωστόσο δεν έχει ψυχολογικό αίτιο, αλλά στηρίζεται σε μια σειρά από αρνητικά δεδομένα όσον αφορά την επιχειρηματικότητα. Ο κυριότερος λόγος (54%) είναι αυτή καθεαυτή η οικονομική κρίση, όπως εκδηλώθηκε στη χώρα. Οι ερωτηθέντες απαντώντας στο τι θα ενθάρρυνε την επιχειρηματικότητα, υπέδειξαν τα σημαντικότερα κίνητρα. Έτσι, το 50% θεωρεί σημαντική την πρόσβαση σε δημόσια επιδότηση και δάνεια εκκίνησης, το 45% θεωρεί σημαντική την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα, το 41% τη μείωση της γραφειοκρατίας και το 32% την καθοδήγηση και υποστήριξη μέσω επιχειρηματικών δικτύων. Τέλος, ποσοστό 25% αναφέρει ότι αναζητά επιχειρηματικά μοντέλα χαμηλού ρίσκου. Σχολιάζοντας τα πορίσματα της έρευνας που παρουσιάστηκε πρόσφατα στην Αμερικανική Πρεσβεία, ο καθηγητής Οικονομικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α., Παναγιώτης Πετράκης, ανάφερε ότι αν και η οικονομική κρίση στρέφει εξ ανάγκης τους εργαζομένους στο επιχειρείν, εν τούτοις παρουσιάζεται πρόβλημα προσανατολισμού ως προς το παραγωγικό μοντέλο που θα ακολουθήσουν. Ανάφερε χαρακτηριστικά πως το 2012 μόλις 350 νέες επιχειρήσεις προέρχονταν από τον κλάδο της μεταποίησης ενώ στην πρώτη πεντάδα των νεοσύστατων εταιρειών βρίσκονται καφετέριες και εστιατόρια, καταστήματα ένδυσης, παροχής λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι κατασκευαστικές, και εταιρίες που σχετίζονται με την παραγωγή ενέργειας. Ο ίδιος επισήμανε ότι η επίδραση της χρηματοοικονομικής κρίσης στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι καταλυτική ως προς τη μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων, αλλά και του απασχολούμενου προσωπικού. Συγκεκριμένα, οι ΜμΕ σήμερα έχουν φθάσει τις 140.000 έναντι 660.000 το 2008 και ο αριθμός των απασχολούμενων σε αυτές διαμορφώνεται κάτω των 120.000 ατόμων, έναντι σχεδόν 700.000 το 2008. Με βάση τα ίδια στοιχεία, την τριετία 2011-13 ιδρύθηκαν συνολικά 116.016 νέες επιχειρήσεις, από τις οποίες οι 81.610 έκλεισαν και οι 34.406 επέζησαν.

Ενημερωθείτε για τα νέα του ΚΕΜΕΛ όπως Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Networking κ.α., κάνοντας εγγραφή στο Newsletter εδώ:
Όροι Χρήσης