6 τρόποι να προσελκύσετε ικανά άτομα σε μια μικρή επιχείρηση

Η προσέλκυση ικανών υποψηφίων αποτελεί βασικό μέλημα κάθε επιχείρησης. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Μερικές φορές μάλιστα συνιστά μια δύσκολη και αγχωτική διαδικασία, ιδιαίτερα για τις μικροεπιχειρήσεις που δεν διαθέτουν οργανωμένο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, απαραίτητη τεχνογνωσία και εργαλεία προσέλκυσης και επιλογής. Αν μάλιστα συνυπολογιστεί και το γεγονός ότι οι μικρές επιχειρήσεις, σε αντίθεση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, συχνά δεν διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους για να προσφέρουν συμβάσεις εργασίας με υψηλές αποδοχές, τότε γίνεται εύκολα κατανοητή η αδυναμία πρόσληψης ενός ικανού ατόμου που θα είναι σε θέση να συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχία και την ανάπτυξη της επιχείρησης. Την ίδια στιγμή, κυρίαρχη είναι η πεποίθηση πως τις πετυχημένες επιχειρήσεις τις κάνουν ικανοί άνθρωποι που διαθέτουν ταλέντο, έχουν μεράκι και ισχυρή θέληση και είναι πρόθυμοι να κάνουν με επιτυχία οποιαδήποτε εργασία τους ανατεθεί για να πετύχουν τους στόχους τους και να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.

Το άρθρο αυτό εστιάζει σε μερικές από τις πιο σημαντικές πτυχές προσέλκυσης ικανών υποψηφίων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παρά το γεγονός ότι είναι δύσκολο οι μικροεπιχειρήσεις να προσφέρουν όσα είναι σε θέση να κάνει μια μεγάλη επιχείρηση, αν καταφέρουν να βρούν έναν υποψήφιο που επιθυμεί επίμονα και στοχευμένα να βρεί κάτι που μόνο η δική τους επιχείρηση μπορεί να τους προσφέρει, τότε υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, αν προσληφθεί στην επιχείρησή τους, να προσφέρει την καλύτερη, παραγωγικότερη και ποιοτική εργασία.

Πιό κάτω θα γίνει μια σύντομη περιγραφή έξι απλών, σημαντικών παραγόντων προσέλκυσης ικανών υποψηφίων:

Καλές αποδοχές

Με δεδομένο ότι κάθε εργαζόμενος επιθυμεί να κερδίζει περισσότερα χρήματα στην εργασία του αυτό σημαίνει πως, εφ’ όσον αντέχετε οικονομικά,  οι καλές αποδοχές αποτελούν σταθερά βασικό παράγοντα προσέλκυσης επαγγελματιών υψηλής ποιότητας. Για τις μικρές ή οικογενειακές επιχειρήσεις το καθοριστικό βήμα πραγματοποιείται με την πρόσληψη του πρώτου ικανού υπαλλήλου με καλές αποδοχές, και μάλιστα παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες από αυτές αδυνατούν να πληρώσουν ικανοποιητικά τα αφεντικά τους, δηλαδή τους ιδιοκτήτες, που να ανταποκρίνεται στην αντίστοιχη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουν και τις αμέτρητες ώρες εργασίας που αφιερώνουν στην επιχείρησή τους.

Ευέλικτα προγράμματα παροχών

Οι πρόσθετες παροχές είναι αυτές που κάνουν την επαγγελματική ζωή λίγο πιο ευχάριστη για τους εργαζόμενους, και συνεπώς είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξετασθεί, συνδιαστικά με τις καλές αποδοχές, ώστε να αποτελέσει σημαντικό πρόσθετο κίνητρο προσέλκυσης και ικανοποίησης, το οποίο θα πρέπει να εξηγείται επαρκώς στον υποψήφιο για να συνεκτιμηθεί κατά τη λήψη απόφασης να αποδεχθεί τελικά την πρόταση να εργασθεί στην επιχείρησή σας.

Ενδεικτικά προγράμματα παροχών είναι πχ. η κάλυψη εξόδων μετακίνησης από το σπίτι στην εργασία, η παροχή δωρεάν μεσημεριανού γεύματος, η διάθεση κουπονιών για αγορές σε σούπερ μάρκετ, η κάλυψη εξόδων για παιδικό σταθμό, η προσφορά δωρεάν ή με μειωμένο κόστος προϊόντων που παράγει η επιχείρηση κλπ. Το ζητούμενο είναι να σχεδιάσετε ένα καλά μελετημένο πλάνο παροχών με ελκυστικά, ευέλικτα και εναλλακτικά προγράμματα που θα μπορούν να προσφερθούν στους εργαζόμενους και τα οποία να προσαρμόζονται ανάλογα και με τις ανάγκες και προτιμήσεις των εργαζομένων.

Αντικείμενο εργασίας και εργασιακή ικανοποίηση

Όπως είναι σταθερή η επιδίωξη κάθε επιχείρησης να πείσει τους καταναλωτές και πελάτες της να αγοράσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της το ίδιο ισχύει και πρέπει να κάνει για τους υποψήφιους εργαζόμενους της. Θα πρέπει δηλαδή να τους «πουλήσει» τα σημαντικά ανταλλάγματα που τους προσφέρει η απασχόληση στην επιχείρησή τους. Πολλοί υποψήφιοι εργαζόμενοι προτιμούν να εργαστούν σε μια μικρή επιχείρηση, γιατί εκτιμούν πως πιο εύκολα θα έχουν ικανοποίηση και τα αποτελέσματα και οφέλη της εργασίας τους θα φαίνονται άμεσα. Οι εργαζόμενοι σε μεγάλες επιχειρήσεις αισθάνονται συχνά σαν "γρανάζια σε μια μηχανή", ή ότι το έργο τους δεν τυγχάνει της δέουσας αναγνώρισης. Ως μικρή επιχείρηση, μπορείτε να δείξετε στους υποψηφίους ότι η δική τους εργασία και τα αποτελέσματα αυτής είναι άμεσα ορατά, αναγνωρίζονται και συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη και επιτυχία της επιχείρησης και φυσικά στην προσωπική τους ικανοποίηση. Είναι σημαντικό επίσης να δώσετε έμφαση και να αναδείξετε τη σημασία κάθε ρόλου και κάθε θέσης εργασίας στην επιχείρησή σας.

Ασφάλιση και  προγράμματα υγείας

Τα ασφαλιστικά προγραμμάτα υγείας αποτελούν σημαντικό κίνητρο ως παροχή για πολλούς εργαζόμενους, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να δεχθούν χαμηλότερες αμοιβές αν αυτές συνδέονται με ένα πακέτο σημαντικών πρόσθετων παροχών και ασφάλισης υγείας. Πολλοί εργαζόμενοι αναζητούν θέσεις εργασίας που παρέχουν καλά ασφαλιστικά προγράμματα.

Για παράδειγμα αν υποθέσουμε ότι ένας υποψήφιος επιθυμεί ετήσιες αποδοχές ύψους 20.000 Ευρώ και η επιχείρηση του προσφέρει μόνο 15.000 Ευρώ και επιπλέον ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας αξίας 2.000 Ευρώ, τότε ο υπάλληλος είναι πιθανό να προτιμήσει να αποδεχθεί μειωμένες αποδοχές προκειμένου να έχει ένα πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης που θα τον καλύπτει σε περίπτωση ασθένειας.Το ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας είναι μια παροχή υψηλής αξίας και η παροχή αυτή αν γίνει αποδεκτή από τους εργαζόμενους τότε συμβάλλει αφ’ ενός στην ικανοποίηση των εργαζομένων και αφ’ ετέρου σε σημαντική μείωση του μισθολογικού κόστους.

Συμμετοχή στα κέρδη, ένα δελεαστικό κίνητρο

Ορισμένοι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων παρέχουν στους νέους υπαλλήλους τη δυνατότητα συμμετοχής στα κέρδη, όπως απόκτηση μεριδίου κέρδους, εταιρικών μετοχών ή μεριδίου ιδιοκτησίας της επιχείρησης με αντάλλαγμα την αποδοχή μειωμένου μισθού. Το κίνητρο αυτό είναι συνήθως δελεαστικό για να αποδεχθούν οι υποψήφιοι εργαζόμενοι μειωμένους μισθούς με αντίστοιχη συμμετοχή στα κέρδη και με την προοπτική να μπορούν αργότερα να αποκτήσουν ένα τμήμα της επιχείρησης και να γίνουν συνδιοκτήτες.

Σε μια τέτοια επιλογή θα πρέπει να ανατίθεται ένας σημαντικός ρόλος στην επιχείρηση που θα εστιάζει στη δυνατότητα επίτευξης υψηλής απόδοσης, εξέλιξης και προσωπικής αξίας στην εταιρεία διαμορφώνοντας έτσι τις προϋποθέσεις να πετύχουν τον συμφωνηθέντα στόχο που είναι η συμμετοχή στα κέρδη.

Σημασία της έδρας της επιχείρησης

Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι προτιμούν να τους παρέχεται η δυνατότητα να εργαστούν από το σπίτι ή τουλάχιστον ο χώρος εργασίας να είναι κάπου κοντά στο σπίτι τους. Η μεγάλη απόσταση της επιχείρησης από τον τόπο κατοικίας συνεπάγεται επιβάρυνση με έξοδα χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς ή βενζίνης για χρήση του ΙΧ αυτοκινήτου, ενώ την ίδια στιγμή ο χρόνος για αναψυχή, ενασχόληση με προσωπικά χόμπυ ή για αφιέρωση στην οικογένεια περιορίζεται αρκετά και στην ακραία περίπτωση δεν υφίσταται καθόλου.

Είναι πολύ σημαντικό η επιχείρηση να επιλέξει την εγκατάστασή της σε μια ευνοϊκή περιοχή ώστε η μετακίνηση και η πρόσβαση να είναι εύκολη για τους εργαζόμενούς της, επιπλέον είναι θετικό αν βρίσκεται κοντά πχ. σε ένα εμπορικό κέντρο για να διευκολύνει τους εργαζόμενους να κάνουν τα ψώνια τους από το σουπερ μάρκετ πριν την επιστροφή στο σπίτι. Αν όμως η επιχείρηση βρίσκεται στη μέση του πουθενά και σε περιοχή απομακρυσμένη, τότε γίνεται δύσκολη η πρόσβαση όχι μόνο για τους πελάτες και προμηθευτές αλλά και για τους υποψήφιους εργαζόμενους, οι οποίοι θα συνεκτιμήσουν τον παράγοντα αυτό δεδομένου ό,τι η απόσταση συνεπάγεται επιβάρυνση και απροθυμία να κάνουν μεγάλες διαδρομές καθημερινά.

Συμπέρασμα

Η προσέλκυση ικανών υποψηφίων στην επιχείρησή σας θα πρέπει να εδράζεται στην απόφαση του τι ακριβώς είστε πρόθυμοι να προσφέρετε στους υποψήφιους εργαζόμενους και να υπάρχει σαφήνεια του πακέτου αποδοχών και παροχών της επιχείρησης. Είτε πρόκειται για ανταγωνιστικό μισθό, δελεαστικό πακέτο παροχών όπως πχ. ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας ή άλλες παροχές και κίνητρα, είτε ανάθεσης μιας σημαντικής θέσης εργασίας ή ρόλου ως μέλος μιας ομάδας, θα πρέπει να βρείτε ενδιαφερόμενους υποψήφιους των οποίων οι ανάγκες να ταιριάζουν με αυτά που εσείς μπορείτε να προσφέρετε.

 

Πηγή: Ελεύθερη απόδοση στα Ελληνικά δεδομένα από μέλη του ΚΕΜΕΛ https://www.score.org/blog/6-ways-attract-applicants-small-business

Ενημερωθείτε για τα νέα του ΚΕΜΕΛ όπως Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Networking κ.α., κάνοντας εγγραφή στο Newsletter εδώ:
Όροι Χρήσης