4 θέματα σχετικά με τη προσθήκη ενός συνεταίρου στην Επιχείρησή σας

Η εύρεση και προσθήκη ενός επιχειρηματικού εταίρου σε μια υπάρχουσα εταιρεία είναι κάτι περισσότερο από την είσοδο στην επιχείρηση ενός φίλου ή ενός μέλους της οικογένειας.  Το πώς μπορείτε να προσθέσετε ένα συνεταίρο εξαρτάται από τον τύπο της νομικής μορφής της εταιρίας σας. Ανάλογα με αυτήν,  θα πρέπει να κάνετε τη σχετική έρευνα με έναν δικηγόρο και έναν φοροτεχνικό.

 

Παρακάτω θα καταγράψουμε τα  βασικά θέματα που πρέπει να επεξεργαστείτε  και ενεργήσετε κατάλληλα για τη προσθήκη ενός συνεταίρου στην επιχείρησή σας.

1. Ρωτήστε τον εαυτό σας: χρειάζομαι και είναι αυτός ο σωστός συνεταίρος για την επιχείρησή μου;

Το κυρίαρχο θέμα σε μια εταιρική συνεργασία είναι πάντα η σωστή και αντικειμενική αιτιολόγηση για την αναγκαιότητά της. Θα βοηθήσει πράγματι ένας νέος εταίρος την εταιρία, και πώς; Δεν πρόκειται για πρόσληψη ενός υπαλλήλου, αλλά για τη προσθήκη συνιδιοκτήτη στην εταιρία σου.

Οι συνεταίροι δεν χρειάζεται να είναι ο ένας πιστό αντίγραφο του άλλου. Οι επιτυχημένες συνεργασίες βασίζονται στην ισορροπία μεταξύ των πλεονεκτημάτων και αδυναμιών  των συνεργατών. Εάν αισθάνεστε διστακτικοί, για οποιονδήποτε λόγο, σχετικά με το άτομο με το οποίο σκέπτεστε να συνεργαστείτε, μη διστάσετε να διερευνήσετε το θέμα με άτομα που εμπιστεύεστε τη γνώμη τους πριν πάρετε τις τελικές αποφάσεις.

 

2. Δημιουργήστε μια γραπτή συμφωνία συνεργασίας

Ένα από τα πιο κοινά λάθη που κάνουν οι επιχειρηματίες είναι η άποψη ότι η επιχείρησή τους δεν έχει την ανάγκη γραπτών εγγράφων για τις εταιρικές σχέσεις. Από τεχνική άποψη, η επιχείρησή σας δεν υποχρεούται νομικά να έχει μία συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των εταίρων. Πολλοί επιχειρηματίες ενδέχεται να παραλείψουν τη σύνταξη μιας γραπτής συμφωνίας επειδή είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Ερωτούν:  γιατί χρειάζομαι μια συμφωνία εταιρικής σχέσης; Γνωρίζω καλά ποιος είναι ο συνεταίρος μου  και μπορώ να υπολογίζω ότι πάντα θα συμφωνεί μαζί μου - σωστά;

Όχι ακριβώς. Σκεφτείτε τη συμφωνία συνεργασίας σας ως έγγραφο που εξυπηρετεί τόσο εσάς όσο και το συνεταίρο σου. Οι συμφωνίες αυτές ορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμπραξης για κάθε ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Μερικοί όροι που συνήθως αναφέρονται περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • Λειτουργικοί ρόλοι και ευθύνες. Περιγράφονται ξεκάθαρα  τα καθημερινά καθήκοντα και ευθύνες τους. Περαιτέρω, γίνεται λεπτομερής αναφορά πώς οι εταίροι λαμβάνουν αποφάσεις και πως επιλύουν τις διαφορές τους.

  • Όροι συνεργασίας. Η επίσημη ημερομηνία έναρξης της εταιρικής σχέσης, απολαβές, καθώς και προϋποθέσεις για τον τερματισμό της συνεργασίας.

  • Αποδοχή νέων εταίρων. Μπορεί να έρθει μια στιγμή που θα προσθέσετε ακόμα περισσότερους εταίρους στην επιχείρησή σας. Να είστε προετοιμασμένοι με όρους που περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν δεκτοί.

  • Λύση συνεργασίας. Αυτοί οι όροι περιγράφουν λεπτομερώς τι θα συμβεί εάν ένας εταίρος αποχωρήσει οικειοθελώς (ή ακούσια) από την επιχείρηση. Επιπλέον, για την περίπτωση που ένας εταίρος πεθάνει, θα πρέπει να περιλαμβάνει ρυθμίσεις  για τα δικαιώματα των επιζώντων εταίρων στην επιχείρηση, αλλά και για τα δικαιώματα των κληρονόμων του αποβιώσαντος.

Τη  γραπτή αυτή συμφωνία θα πρέπει να εξετάσει ένας δικηγόρος και αφού το κείμενο οριστικοποιηθεί να υπογραφεί από τους εταίρους.

 

3. Ποιο θα είναι το νέο νομικό πρόσωπο της εταιρίας;

Αν έχετε δηλώσει την επιχείρηση σας ως ατομική επιχείρηση, έχετε καθιερωθεί ως ο μόνος ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Σε αντίθεση με άλλα  εταιρικά νομικά  πρόσωπα, στην ατομική επιχείρηση  ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε απρόβλεπτες περιστάσεις και χρέη που μπορεί να αντιμετωπίσει η εταιρεία.

Με την είσοδο ενός εταίρου σε μια ατομική επιχείρηση θα πρέπει προφανώς να μετατραπεί σε συνεταιριστική μορφή και επομένως να αποφασιστεί ποιο θα είναι το νέο νομικό πρόσωπο τη εταιρίας,  που πλέον έχει πάνω από έναν ιδιόκτητη. Ένα από τα θέματα που χρήζει προσοχής είναι  ότι στην περίπτωση κάποιων εταιρικών σχημάτων – πχ ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ --  οι εταίροι εξακολουθούν να είναι και προσωπικά υπεύθυνοι έναντι του Δημοσίου και τρίτων. Στη περίπτωση όμως άλλων εταιρικών μορφών – πχ ΕΠΕ, ΑΕ – οι εταίροι είναι υπεύθυνοι προσωπικά μόνο για χρέη προς το Δημόσιο.

 

4. Να τροποποιήσετε τα έγγραφα σύστασης της εταιρίας και να ενημερώσετε τους αρμόδιους κρατικούς και  άλλους φορείς

Διαφορετικές ενέργειες απαιτούνται για τη προσθήκη συνεταίρου στην εταιρία, ανάλογα με το υπάρχον νομικό της πρόσωπο.  Για παράδειγμα, επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν  ως εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) θα πρέπει να κάνουν λίγες αλλαγές στο υπάρχον καταστατικό και στην εκπροσώπηση της εταιρίας όπου θα προκύπτουν οι αλλαγές από την είσοδο του νέου εταίρου. Στην περίπτωση μιας ατομικής επιχείρησης, όμως, θα χρειαστούν προφανώς να διαμορφωθούν περισσότερα έγγραφα που να αντανακλούν την μεταβολή της εταιρίας σε  συνεταιριστική.

 

Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να ενημερωθούν όλοι οι απαιτούμενοι φορείς του Δημοσίου, οι τράπεζες καθώς και τρίτοι ανάλογα με την περίπτωση. Νομική και φοροτεχνική υποστήριξη είναι απαραίτητη.

 

 

 

Πηγή: Ελεύθερη απόδοση στα Ελληνικά δεδομένα από μέλη του ΚΕΜΕΛ               https://www.score.org/blog/4-tips-adding-partner-your-business

Ενημερωθείτε για τα νέα του ΚΕΜΕΛ όπως Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Networking κ.α., κάνοντας εγγραφή στο Newsletter εδώ:
Όροι Χρήσης