1ος Διαγωνισμός Καινοτομίας AGROINNOECO, υποβολή προτάσεων μέχρι 23/12/2018

Ο 1ος Διαγωνισμός Καινοτομίας AGROINNOECO στον τομέα της Αγροδιατροφής,

 

cid:image002.jpg@01D492F2.EFE10730

 

που διοργανώνει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και οι εταίροι του προγράμματος AGROINNOECO, βρίσκεται σε εξέλιξη

και η υποβολή αιτήσεων παίρνει παράταση έως τις 23 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 23:59, με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα σε ακόμη περισσότερες ομάδες να καταθέσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες!

Ο διαγωνισμός διεξάγεται στη Δυτική Ελλάδα και απευθύνεται σε νέες ομάδες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την επιχειρηματική τους ιδέα μέσα από την ιστοσελίδα του διαγωνισμού www.agroinnoeco.eu.

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από ανεξάρτητες επιτροπές εμπειρογνωμόνων που καλύπτουν τους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Φορέων, των Νέων Καινοτόμων Επιχειρηματιών, Χρηματοδοτικούς Φορείς/ Επενδυτές και εκπροσώπους Επιχειρηματικών Φορέων.

Τα πέντε κριτήρια αξιολόγησης έχουν ως ακολούθως:

  • H εφαρμοσιμότητα της ιδέας στην περιοχή αναφοράς
  • Ο βαθμός ενσωμάτωσης της ιδέας στον αγροδιατροφικό τομέα
  • Οι δεξιότητες των ατόμων που συμμετέχουν
  • Το επίπεδο καινοτομίας της ιδέας
  • Η επαλήθευση του προβλήματος και της λύσης του (εφικτότητα και βιωσιμότητα της ιδέας)

Οι 15 επικρατέστερες ομάδες θα κερδίσουν συμμετοχή σε ένα δομημένο πρόγραμμα προ-επώασης (pre-incubation) και εξέλιξης της ιδέας τους για 3 μήνες (Ιανουάριος 2019 έως Μάρτιος 2019)

με στόχο ένα βιώσιμο και ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο για γρήγορη έξοδο στην αγορά.

Το δομημένο αυτό πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα επιχειρηματικής εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων Study Visits
  • Πρόγραμμα Mentoring - εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου
  • Συμμετοχή σε Networking events, Workshops και Meetups
  • B2B συναντήσεις στην 6η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνολογίας Patras IQ 2019

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την σελίδα του Διαγωνισμού:

www.agroinnoeco.eu

ενώ μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήματα και διευκρινήσεις σε:

τηλ.: 2613613651 και 2613613670

email: ctzomakas@ptapde.grspapaxristopoulos@ptapde.gr

 

 

 

 

Ενημερωθείτε για τα νέα του ΚΕΜΕΛ όπως Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Networking κ.α., κάνοντας εγγραφή στο Newsletter εδώ:
Όροι Χρήσης