Εκδηλώσεις-Συμμετοχές

Εδώ θα βρείτε προηγούμενες δραστηριότητες των μελών του ΚΕΜΕΛ καθώς και μελλοντικές εκδηλώσεις που είτε το ΚΕΜΕΛ τις οργανώνει είτε συμμετέχει σε αυτές.