Υπόδειγμα Business Plan για Internet Cafe

Το Υπόδειγμα που θα βρείτε συνημμένο σε αρχείο Word στο τέλος αυτής της παραγράφου αφορά κατάρτιση Business Plan για τη δημιουργία ενός νέου Internet Cafe. Το υπόδειγμα είναι σε αγγλική γλώσσα για να καλύψει ανάγκες επιχειρηματιών που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη γλώσσα. Κατεβάστε το αρχείο και προχωρήστε μόνοι σας στην επεξεργασία.