Το Νέο πλαίσιο οδηγιών για την ανάπτυξη Ενιαίων Απολογισμών

 

The New Integrated Reporting Framework

Grant Thornton

Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2014 | Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία

Το νέο πλαίσιο οδηγιών για την ανάπτυξη Ενιαίων Απολογισμών που πρόσφατα εκδόθηκαν από τον διεθνή φορέα Integrated Reporting Council αλλά και η επερχόμενη Κοινοτική Οδηγία για την ενσωμάτωση μη οικονομικών στοιχείων στον Ετήσιο Οικονομικό Απολογισμό είναι ένα σύγχρονο αλλά και επίκαιρο ζήτημα. Ιδιαίτερα για την χώρα μας στην παρούσα συγκυρία όπου επιχειρείται η ανάκαμψη και ανάπτυξη της οικονομίας.

Πως πρέπει να τοποθετηθούμε στις εξελίξεις ώστε αυτού του τύπου οι πρωτοβουλίες να αξιοποιηθούν καλύτερα και να αποτελέσουν αφορμή για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αλλά και της ελκυστικότητας των επιχειρήσεων ;

Σήμερα είμαστε στο σημείο όπου όλοι βλέπουν τις κλειστές πόρτες αλλά λίγοι τα παράθυρα ευκαιρίας μέσα από τα οποία μπορεί κάποιος να οραματιστεί το νέο μοντέλο, το νέο υπόδειγμα επιχειρηματικής λειτουργίας.

Σε αυτό το νέο μοντέλο, πρωτοβουλίες όπως οι Ενιαίοι Απολογισμοί δεν θα αντιμετωπίζονται ως «περιορισμός» αλλά ως βασικό συστατικό της επιχειρηματικής και επιχειρησιακής λειτουργίας. Δεν θα αποτελούν συντελεστή κόστους αλλά στοιχείο που συμβάλει στην υψηλή ποιότητα των αποφάσεων που με τη σειρά της αποτελεί προϋπόθεση για τη δημιουργία αξίας σε διατηρήσιμη βάση.

Αλλά για να είναι μια εταιρία βιώσιμη πρέπει να είναι ανταγωνιστική. Για να είναι ανταγωνιστική πρέπει να παράγει προϊόντα και υπηρεσίες που θα αγοράζονται από πολλούς και θα δημιουργείται πλούτος και ευημερία που θα διανέμεται στους μετόχους, τους συμ-μετόχους και τέλος θα διαχέεται στην κοινωνία.

Όλοι συμφωνούν ότι για την έξοδο από την κρίση, σε διατηρήσιμη βάση, απαιτούνται διαρθρωτικές αλλαγές. Δεν αρκούν οι διορθωτικές κινήσεις, η απλή δηλαδή αναδιάταξη των παραγωγικών συντελεστών. Αυτού του τύπου οι αλλαγές όμως, εμπεριέχουν υψηλότερο ρίσκο – αβεβαιότητα σχετικά με την επιτυχία τους - αλλά ταυτόχρονα και προσδοκίες για υψηλότερες αποδόσεις.

Αυτό το εγχείρημα απαιτεί χρηματοδότηση μακροπρόθεσμου ορίζοντα. Τέτοιας μορφής χρηματοδότηση είναι η αύξηση κεφαλαίου και η έκδοση χρέους.

Τα κεφάλαια αυτά, που θα ενισχύσουν τους διαθέσιμους πόρους της οικονομίας, δεν μπορούν να προέλθουν από τις παραδοσιακές πηγές χρηματοδότησης. Μπορούν να προέλθουν κυρίως από το εξωτερικό.

Αυτού του τύπου τα κεφάλαια – τα υπομονετικά κεφάλαια – που έχουμε ανάγκη σήμερα στην Ελλάδα, αποστρέφονται την αστάθεια και απροσδιοριστία του περιβάλλοντος. Δεν επιλέγουν επενδύσεις τις οποίες αδυνατούν να τις αξιολογήσουν ορθολογικά. Επιζητούν διαφάνεια και θεσμική ασφάλεια. Για τα κεφάλαια αυτά, το εύρος αλλά και η ακρίβεια της πληροφόρησης αποτελούν προϋπόθεση των επενδυτικών τους επιλογών.

Να προσθέσουμε και μια επιπλέον διάσταση στην ανάλυση μας. Η επιχείρηση είναι ένας θεσμός που εδράζεται στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Στην κοινωνία υπάρχουν οι πελάτες, στην κοινωνία υπάρχουν οι εργαζόμενοι, οι προμηθευτές και οι λοιποί συμμετέχοντες. Οι πελάτες αγοράζουν και οι πολίτες είτε ως επενδυτές είτε ως καταθέτες παρέχουν οικονομικούς πόρους για την λειτουργία και ανάπτυξη της επιχείρησης. Οι πελάτες φέρνουν τα κέρδη αλλά οι πολίτες παρέχουν την νομιμοποίηση της εταιρίας στο πλαίσιο της κοινωνίας.

Η ευημερία των επιχειρήσεων είναι αλληλένδετη με την ευημερία της κοινωνίας και την ασφάλεια του περιβάλλοντος. Αν η κοινωνία δεν ευημερεί, δεν ευημερούν και οι επιχειρήσεις. Αν το περιβάλλον δεν είναι ασφαλές τότε δεν υπάρχει ούτε κοινωνία ούτε επιχειρήσεις.

Άρα η επιχείρηση οφείλει να παρέχει πλήρη και ακριβή πληροφόρηση σε όλα τα σημεία που αγγίζει τόσο την κοινωνία όσο και το περιβάλλον αλλά και να λαμβάνει και να αξιοποιεί τα μηνύματα που στέλνουν οι συμμετέχοντες σε αυτή, μέσω μιας θεσμοθετημένης διαλεκτικής σχέσης.

Η επιχείρηση του σήμερα λειτουργεί σε ένα ανοιχτό, ελεύθερο και ισχυρά διασυνδεδεμένο παγκόσμιο περιβάλλον. Η αποτελεσματική τοποθέτηση σε αυτό το περιβάλλον μπορεί να γίνει μόνο με ανοιχτές και ελεύθερες επιχειρήσεις που συνεργάζονται μεταξύ τους. 

Επίσης, η επιχείρηση του σήμερα έχει πολύ μικρότερη εξάρτηση από τους παραδοσιακούς συντελεστές παραγωγής της βιομηχανικής εποχής. Το οικονομικό κεφάλαιο είναι αναγκαίο αλλά δεν αρκεί, απαιτείται συσσωρευμένο πολιτικό κεφάλαιο. Σήμερα η εικόνα της επιχείρησης στην κοινωνία, η φήμη της δηλαδή, αυξάνει τις πωλήσεις, προσελκύει καλύτερους εργαζόμενους, μειώνει το κόστος χρηματοδότησης γιατί περισσότεροι επενδυτές ή πιστωτές είναι διατεθειμένοι να παρέχουν τα χρήματα τους για την χρηματοδότηση της εταιρίας.

Είναι η ενεργή επιχείρηση, ευέλικτη, δικτυωμένη, με ουσιαστικό διάλογο σε πολλά κανάλια επικοινωνίας. Μια επιχείρηση όπου η λογοδοσία θα επεκτείνεται στις ομάδες ενδιαφέροντος που θεωρούνται σημαντικές για την συνέχεια της εταιρίας και την ευημερία της κοινωνίας.

Στην Ελλάδα σήμερα, η κοινωνία είναι εξαιρετικά ευαίσθητη και συχνά ευερέθιστη, τιμωρεί ή επιβραβεύει το κακό ή το καλό αντίστοιχα με τρόπο πολλές φορές ασύμμετρο. Νιώθει πληγωμένη και από τις επιχειρήσεις.

Είναι η ώρα που θα πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στο θεσμό της επιχείρησης. Να αυξηθεί η κοινωνική της αποδοχή.

Για την έξοδο από την κρίση θα πρέπει να «ξαναανακαλύψουμε» την επιχειρηματικότητα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.

Μόνο οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, όχι οι κυβερνήσεις. Και μόνο οι πελάτες μπορούν να διατηρήσουν αυτές τις νέες θέσεις εργασίας, όχι οι επιδοτήσεις.

Όλα τα παραπάνω θα έχουν περιορισμένη επίδραση αν δεν πλαισιωθούν με αξίες, εταιρική αποστολή, ηθική, κουλτούρα, συμπεριφορές, στρατηγική αλλά και τακτική. Απαιτείται και μυαλό, και πνεύμα και ψυχή.

 

Παντελής Λάμπρου

Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Διαχείρισης Κινδύνου

Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ (EXAE)

Λ. Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα