Το Χρηματιστήριο ως εργαλείο αξιολόγησης των επενδύσεων

Το μέλος του ΚΕΜΕΛ Παντελής Λάμπρου συμμετείχε στις 26 Νοεμβρίου 2014, στο 12ο Επενδυτικό & Χρηματιστηριακό Συνέδριο, με την ιδιότητα του Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Όμίλου Ελληνικών Χρηματιστηρίων.

Ο Παντελής Λάμπρου παρουσίασε εισήγηση με τίτλο "Το Χρηματιστήριο ως εργαλείο αξιολόγησης των επενδύσεων, μηχανισμός προσέλκυσης κεφαλαίων και διάχυσης του πλούτου στην κοινωνία. Εφαρμογή στις νέες και καινοτόμες επιχειρήσεις".

Για να δείτε την εισήγηση πατήστε εδώ...