Τελευταίες Φορολογικές Ρυθμίσεις - Πάντα ενημερωμένο!!

Το μέλος του ΚΕΜΕΛ Τίμος Λιζάρδος ενημερώνει: Από τον Ιούλιο 2011 ψηφίστηκαν τέσσερεις Νόμοι που περιέχουν σημαντικές αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία και επιβάλλουν νέους φόρους για τη χρήση 2011 και μετά. Συνοπτική παρουσίαση των νέων φορολογικών μέτρων που προβλέπονται από τους Νόμους 3986/2011, 4002/2011 και 4021/2011 θα βρείτε κάνοντας κλικ στο πρώτο αρχείο στο τέλος της σελίδας. Τις προβλέψεις του τελευταίου Νόμου 4024/2011 θα βρείτε στο δεύτερο αρχείο, ενώ στο τρίτο αρχείο περιέχεται σχολιασμός και διευκρινίσεις του Νόμου 4024/2011. Στο τέταρτο αρχείο έχουν περιληφθεί οι συχνότερες ερωταποκρίσεις για φορολογικά θέματα, όπως τις επιμελήθηκαν οι υπηρεσίες της φορολογικής αρχής.