Πρακτικός Οδηγός για σύνταξη Business Plan

 

Το ΚΕΜΕΛ στις παρουσιάσεις του σε Πανεπιστήμια, Θερμοκοιτίδες και άλλος συναφείς φορείς δίνει στον νέο επιχειρηματία την δυνατότητα να αντιληφθεί ποια είναι η πορεία (roadmap) από την επιχειρηματική ιδέα προς την ανταγωνιστική επιχείρηση. Στην πορεία αυτή ο επιχειρηματίας θα πρέπει να ορίσει το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης, να επιβεβαιώσει τις υποθέσεις και παραδοχές που αυτό αναπόφευκτα περιλαμβάνει και βασισμένος σε αυτό το μοντέλο να προχωρήσει στην σύνταξη αξιόπιστου Business Plan.

Το μέλος του ΚΕΜΕΛ Γιώργος Χρυσικός παρουσίασε έναν οδηγό για την σύνταξη του Busines Plan σε ΑΕΙ.

Μπορείτε να δείτε το 1ο μέρος της παρουσίασης πατώντας εδώ...

Μπορείτε να δείτε το 2ο μέρος της παρουσίασης πατώντας εδώ...

Μπορείτε να δείτε και το 3ο μέρος της παρουσίασης πατώντας εδώ...