Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα

Η σύγχρονη επιχείρηση δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από την κοινωνία που την περιβάλλει. Έτσι η επιχείρηση έχει πλείστες όσες υποχρεώσεις προς το κοινωνικό σύνολο και, φυσικά, αντίστοιχα δικαιώματα. Στο σημείωμα αυτό αναπτύσσεται ένας θεματικός σκελετός με απλή απαρίθμηση των ενοτήτων που οφείλει να πραγματεύεται μια εισαγωγική μελέτη του μεγάλου θέματος της Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων.

Κατ’ αρχήν είναι απαραίτητο να γίνει αναφορά σε τρία χρήσιμα κείμενα που μπορούν να αποτελέσουν την αφετηρία για τη μελέτη. Συγκεκριμένα:

διαβάστε περισσότερα

Θέματα προσωπικού

Το ΚΕΜΕΛ για να διευκολύνει τον αναγνώστη που αναζητά απαντήσεις στα ερωτήματά του και πηγές πληροφόρησης για το θέμα που τον απασχολεί έχει διατάξει την ύλη της παρούσας ιστοσελίδας σε τρία μέρη:

• Στο πρώτο μέρος γίνεται καταχώριση ηλεκτρονικών διευθύνσεων δικτυακών τόπων σχετικών με το θέμα

• Στο δεύτερο μέρος παρατίθενται αυτούσια κείμενα και άρθρα που κρίθηκε ότι έχουν ενδιαφέρον

• Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται ερωτήσεις που υποβάλλονται συχνά-πυκνά μαζί με τις απαντήσεις τους

Ενδιαφέροντες δικτυακοί τόποι

διαβάστε περισσότερα

Σελίδες

Είσοδος Μελών

Ξέχασα το συνθηματικό μου